Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

12.11.2020

Raport bieżący 24/2020

Zarząd Spółki Alumetal S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 listopada 2020 roku ("NWZ"), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. IPO UNIPESSOAL LDA - 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ i stanowiących 45,43% głosów uczestniczących w NWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;

2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander - 1.530.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.530.000 głosów na NWZ i stanowiących 13,61% głosów uczestniczących w NWZ i 9,88% ogólnej liczby głosów;

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.500.000 głosów na NWZ i stanowiących 13,34% głosów uczestniczących w NWZ i 9,69% ogólnej liczby głosów;

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny - 988.675 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 988.675 głosów na NWZ i stanowiących 8,79% głosów uczestniczących w NWZ i 6,39% ogólnej liczby głosów;

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 925.305 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.305 głosów na NWZ i stanowiących 8,23% głosów uczestniczących w NWZ i 5,98% ogólnej liczby głosów.

 

Wróć

Nasi klienci