Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A., Wideo

06.04.2017

 

Data: 6 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Tematyka: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Alumetal po roku 2016 oraz perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze


Alumetal z rekordowym zyskiem za 2016 rok pomimo niesprzyjającego otoczenia, rok 2017 rysuje się optymistycznie

 Grupa Alumetal realizuje cele biznesowe i finansowe zgodnie z zapowiedziami o maksymalizowaniu zysków, a nie wolumenów. W efekcie m.in. bardzo efektywnego metal management skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 9%, do blisko 116 mln PLN, a zysk netto – o 20%, do blisko 90 mln PLN. To rekordowe wyniki w historii spółki. Zespołowi Alumetalu należy się uznanie tym bardziej, iż w 2016 roku średnia marża benchmarkowa była niższa o ponad 37% niż w roku 2015.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/6.04.2017_Aml_2.jpg- Wypracowaliśmy najwyższe wyniki w historii, co jest zasługą całego zespołu, zdeterminowanego do realizacji kolejnych celów. Te wyznaczy program motywacyjny na lata 2017-2019, nad którym właśnie pracujemy i który konsultujemy z akcjonariuszami. Z pewnością naszym celem jest wyznaczanie nowych rekordów – powiedział Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal SA.

- Kiedy wchodziliśmy na GPW, byliśmy przekonani, że EBITDA na tonę z roku 2011 w wysokości 715 EUR to szczyt, którego nigdy nie pokonamy. Tymczasem w niesprzyjającym pod względem ogólnorynkowych marż roku 2016 wypracowaliśmy 727 EUR na tonę. Obecnie nie zakładamy takich ograniczeń – dodał Prezes Adamczyk.

Zgodnie z oczekiwaniami spółki z zeszłego roku, po ustanowieniu dołka w czerwcu na poziomie 219 EUR za tonę marża benchmarkowa stopu 226 zaczęła odbijać ze względu na niedobory stopów na rynku, przyspieszając wzrosty od czwartego kwartału. W grudniu miała wartość 287 EUR/t, a w marcu bieżącego roku – 368 EUR/t. Przekroczona została już tym samym długoterminowa (9-letnia) średnia marży bazowej, która wynosi 335 EUR/t.

- Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do marż rynkowych w 2017 roku. Należy mieć jednocześnie na względzie przesunięcie wpływu sytuacji rynkowej na nasze wyniki. Z jednej strony chodzi o dostosowania cenowe po stronie innych niż bazowe wsadów i produktów, a z drugiej strony o fakt, iż większość produkcji w danym kwartale kontraktujemy w połowie poprzedniego kwartału – przypomniał Prezes Adamczyk.

EBITDA na tonę, jaką potrafi generować Alumetal, mocno przewyższa osiągnięcia europejskich konkurentów, których dane są dostępne (spółki publiczne).                                                                    tl_files/klienci/nowy/Alumetal/6.04.2017_Aml_3.jpg

- W ostatnich sześciu latach wydaliśmy na inwestycje 300 mln PLN, budując dwa najnowocześniejsze zakłady w branży – w Nowej Soli i w węgierskim Komarom. Jesteśmy liderem nowoczesności i rentowności – podkreślił Grzegorz Stulgis, Przewodniczący Rady Nadzorczej Alumetal SA.

Uruchomiony we wrześniu zeszłego roku zakład na Węgrzech sprzedał w IV kw. 2016 r. 3,8 tys. ton stopów aluminium. Obecnie koncentruje się na optymalizacji efektowności operacyjnej i technologicznej linii produkcyjnych.

- Obecnie poziom wykorzystania mocy produkcyjnych na Węgrzech wynosi około 60%. Do końca roku ten poziom jeszcze wzrośnie, pełne wykorzystanie mocy – około 60 tys. ton rocznie – powinno nastąpić w 2018 lub w 2019 roku - powiedział Pan Grzegorz Stulgis.

Obecnie Alumetal ponosi ostatnie wydatki związane z projektem węgierskim, otrzymując już pierwsze granty gotówkowe od rządu węgierskiego (w IV kw. było to 11,1 mln PLN; łącznie granty gotówkowe i zwolnienie z podatku dochodowego nie przekroczą 35% wartości inwestycji – 125 mln PLN). Wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych na Węgrzech powinno oznaczać zdobycie przez Alumetal około 7,5% szacowanego na 3 mln ton europejskiego rynku aluminiowych wtórnych stopów odlewniczych i miano lidera tego rynku.

Uruchomioną nową inwestycją Alumetalu jest rozbudowa stopów wstępnych w Gorzycach.

- Projekt realizowany jest zgodnie z zakładanym harmonogramem i w uzgodnionym budżecie 58,5 mln PLN. Uruchomienie produkcji planujemy w pierwszym półroczu 2018 roku, a zrealizowanie tej inwestycji przeniesie nas na zupełnie inną pozycję rynkową w zakresie asortymentu stopów wstępnych – zaznaczył Prezes Szymon Adamczyk.

W 2016 roku wydatki inwestycyjne Alumetalu miały wartość 108,4 mln PLN. W tym roku ma to być około 50 mln PLN.

Inną kwestią, jaką zainteresowali się inwestorzy, jest kwestia prezentacji w sprawozdaniach finansowych aktywa na podatek odroczony. Spółka – zachowując wieloletnią ciągłość polityki rachunkowości - konsekwentnie utrzymywała w tym zakresie przyjęte zasady sprzed debiutu giełdowego. Tymczasem KNF zalecił spółce aktualizację wyceny aktywa, powstałego ze względu na zwolnienie z CIT w Polsce (inwestycje w SSE) oraz na Węgrzech. tl_files/klienci/nowy/Alumetal/6.04.2017_Aml_4.jpg

- Zarząd zdecydował o postąpieniu zgodnie z zaleceniem KNF, co pozwoliło również na usunięcie zastrzeżenia audytora z opinii raportu za rok 2016. Nowa wycena aktywa zwiększa kapitały własne w bilansie otwarcia roku 2015 oraz ma niewielki negatywny wpływ na zysk netto w 2015 i 2016 r., odpowiednio minus 2,9 i minus 2,1 mln PLN – powiedział Przemysła Grzybek, Członek Zarządu ds. Finansowych w Alumetal SA.

W kolejnych latach wpływ wyceny aktywa na podatek odroczony na zysk netto może być zarówno pozytywny - w przypadku ponoszenia wydatków inwestycyjnych kreujących zwolnienie z CIT, jak i negatywny - w przypadku intensywnego wykorzystania prawa do zwolnienia z CIT.

- W związku z tym zamierzamy podawać oprócz standardowego zysku netto także zysk znormalizowany, pokazujący wynik bez uwzględnienia korekty wartości aktywa na podatek odroczony. Planowana jest też modyfikacja polityki dywidendowej, począwszy od podziału zysku za 2017 r. Spółka wypłacać zamierza wypłacać dywidendę na poziomie 50 proc. znormalizowanego zysku netto, aby zniwelować ewentualne wahania zysku ze względu na wycenę wspomnianego aktywa. Korekty te mają bowiem charakter księgowy, niegotówkowy – podkreślił Pan Przemysław Grzybek.

Linki:

Prezentacja z konferencji - LINK

Raport okresowy Grupy Alumetal za rok 2016 - LINK

 


Wróć

Nasi klienci