Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A., Wideo

22.08.2017

 

Data: 22 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Alumetal po pierwszej połowie 2017 roku oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Alumetal maksymalizuje zyski, a nie wolumeny sprzedawanych stopów

 Alumetal – największy w regionie producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych – zanotował w drugim kwartale br. wyniki zbieżne z prezentowanymi wcześniej szacunkami, które odzwierciedlają sytuację rynkową (więcej: tutaj). Choć wyniki kwartalne w porównaniu rok do roku znajdują są istotnie niższe, to wciąż – pomimo rynkowej presji na marże wszystkich stopów – mówimy o solidnych zyskach. Grupa Alumetal wypracowała bowiem w II kw. – uwzględniając już 1,5 mln zł konserwatywnego odpisu na należność handlową - 20 mln wyniku EBITDA (475 zł/t) oraz 14 mln zł znormalizowanego zysku netto, a w I półroczu – 46 mln zł EBITDA (516 zł/t) i 32 mln zł znormalizowanego zysku netto. tl_files/klienci/nowy/Alumetal/22.08.2017_Aml_2.jpg

- Biorąc pod uwagę bardzo dynamiczne zmiany rynkowe, wyniki drugiego kwartału oceniamy jako bardzo poprawne. Nominalnie są to oczywiście wartości poniżej oczekiwań Zarządu, ale cykle w naszej branży są normalnym zjawiskiem. Choć najbliższe kwartały mogą cechować się jeszcze wysoką zmiennością rynku, to średnioterminowo widzimy szanse na przebicie rezultatów rekordowego roku 2016 – powiedział Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal SA.

W 2016 roku Alumetal zanotował 116 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA (727 zł/t) oraz 92 mln zł znormalizowanego zysku netto przy sprzedaży 159 tys. ton stopów aluminiowych. Po uruchomieniu i zoptymalizowaniu działania nowego zakładu na Węgrzech (we wrześniu planowane jest uruchomienie już w normalnym cyklu produkcyjnym drugiej linii wytwórczej) moce Grupy Alumetal będą już wynosiły 233 tys. ton rocznie.

- Niezmiennie kontynuujemy politykę maksymalizacji zysków, a nie wolumenów. W II kw. sprzedaliśmy wolumenowo mniej niż pierwotnie zakładaliśmy. Efektem tej świadomej decyzji jest niższy operacyjny cash flow – powiedział Prezes Adamczyk.

Cash flow z działalności operacyjnej w I półroczu 2017 miał wartość 3 mln zł przy 46 mln zł EBITDA podczas gdy rok wcześniej – 72 mln zł przy 67 mln zł EBITDA.                                                       tl_files/klienci/nowy/Alumetal/22.08.2017_Aml_3.jpg

- Różnica między operacyjnymi przepływami pieniężnymi a wartością wyniku EBITDA w zamkniętym półroczu wynika w większości z wydłużenia cyklu obrotowego kapitału pracującego poprzez wzrost zapasów, co jednak powinno zadziałać na korzyść w kolejnym okresie. Poza tym, na kilkanaście milionów złotych można szacować wpływ wydłużenia cyklu należności poprzez wzrost sprzedaży na nowych rynkach, głównie we Włoszech, gdzie czymś normalnym są terminy płatności 90-120 dni. Z racji cen sprzedaży stopów nasze półroczne przychody wzrosły o 12% rdr, do 735 mln zł, a rosnąca sprzedaż w naturalny sposób wymusza wzrost kapitału obrotowego – powiedział Przemysław Grzybek, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Alumetal SA.

Pomimo przejściowo niższych rezultatów finansowych i realizowanych inwestycji rozwojowych (wybudowany zakład na Węgrzech za około 125 mln zł, rozpoczęta w lipcu rozbudowa zakładu stopów wstępnych w Gorzycach za 58,5 mln zł) oraz wypłaconej dywidendy z zysku roku 2016 (45 mln zł) Alumetal zakończył półrocze z zadłużeniem netto na bezpiecznym poziomie 1,6x EBITDA LTM.

- Zamierzamy kontynuować politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w postaci 50% zysku netto w wariancie znormalizowanym, niwelującym potencjalną zmienność wyceny aktywa podatkowego – zadeklarował Prezes Adamczyk.

Spółka planuje wydać w tym roku na inwestycje około 50 mln zł, z czego nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu miały wartość 23 mln zł. Na rozbudowę zakładu w Gorzycach Alumetal wydał do końca czerwca 15,4 mln zł, a pozostałe około 43 mln zł mają być sukcesywnie wydatkowane na przestrzeni najbliższych 8-10 miesięcy. Uruchomienie produkcji w oparciu o co najmniej podwojone moce gorzyckiej fabryki powinno nastąpić w I połowie przyszłego roku.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji - link

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Alumetalu za I półrocze 2017 - link

Informacja prasowa nt. opublikowanych szacunkowych danych finansowych za II kw. 2017 r. - link
Wróć

Nasi klienci