Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A., Wideo

10.04.2018

 

Data: 10 kwietnia 2018 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji finansowej oraz biznesowej Grupy Alumetal po roku 2017 oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Alumetal z solidnymi wynikami po trudnym roku z optymizmem patrzy w przyszłość

 Grupa Alumetal zanotowała w 2017 roku blisko 1,5 mld zł przychodów (+14% rdr) przy sprzedaży 176 tys. ton stopów aluminiowych (+10%). To najwyższe wartości w historii spółki. Trudne otoczenie rynkowe nie pozwoliło jednak przebić rekordowych wyników roku 2016 na poziomie EBITDA (-16% rdr) i znormalizowanego zysku netto (-27% rdr), czyli księgowego zysku netto oczyszczonego z efektu aktywa podatkowego związanego z inwestycjami na preferencyjnych warunkach podatkowych.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/10.04.18_Aml_2.jpg- W sytuacji, kiedy w trakcie kilku tygodni marże na poszczególnych stopach, nie tylko na stopie bazowym, potrafiły różnić się o 100 euro, osiągnięte wyniki uważamy za ogromny sukces zespołu Alumetalu. Wygenerowaliśmy 97 mln zł wyniku EBITDA i 67,5 mln zł znormalizowanego zysku netto, co jest trzecim rezultatem w historii. Pozwala to nam na zaproponowanie akcjonariuszom dywidendy na poziomie sprzed roku, czyli 2,92 zł na akcję – powiedział Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal SA.

Spółka zamierza przeznaczyć na dywidendę 45,2 mln zł, a stopa dywidendy przekracza przy obecnym kursie 5%. Dzień ustalenia prawa do dywidendy planowany jest na 8 czerwca, a jej wypłata na 29 sierpnia.

- Koniec wakacji to okres, w którym wypłata tak istotnej kwoty będzie dla spółki najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę relatywną sezonowość biznesu. Warto jednocześnie podkreślić nasz silny bilans i solidny cash flow z działalności operacyjnej. Co więcej, nawet po spadku wyników rok do roku i finansowania inwestycji na ponad 48 mln zł nasz wskaźnik długu netto do EBITDA ma bezpieczną, niską wartość 1,4 – podkreślił Przemysław Grzybek, Członek Zarządu ds. Finansowych w Alumetal SA.

Przedstawiciele jednego z największych w Europie producenta wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych omówili również sytuację na rynku motoryzacyjnym, gdzie trafia ponad 90% sprzedaży spółki.

- Sektor automotive ma się wciąż bardzo dobrze, systematycznie widzimy wzrost produkcji i rejestracji pojazdów w Europie. Odnotowujemy duży popyt ze strony klientów, co powinno również pozwolić na zapełnienie mocy produkcyjnych nowego zakładu na Węgrzech jeszcze w tym roku – podkreśliła Agnieszka Drzyżdżyk, Członek Zarządu ds. Handlowych w Alumetal SA.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/10.04.18_Aml_3.jpgNależy pamiętać o tym, że konkurenci Alumetalu z Europy Zachodniej z racji wysokich kosztów stałych i często nieefektywnych liniach produkcyjnych realizują znacznie niższe marże, co w zmiennym otoczeniu może oznaczać istotne straty. O ile zakończona właśnie procedura „Chapter 11” amerykańskiego Real Alloy nie miała wpływu na sytuację rynkową w Europie, o tyle zaprzestanie produkcji z końcem zeszłego roku przez włoską Raffineria Metalli Capra i potencjalna bliskość jej formalnego bankructwa sprawiają, że podaż stopów wtórnych zmniejszyła się szacunkowo o 50-80 tys. ton rocznie.

- W 2018 roku zakładamy utrzymanie dobrej koniunktury w sektorze automotive oraz poziomu marży benchmarkowej powyżej średniej długoterminowej. Trzeci kwartał 2017 był lepszy niż drugi, czwarty był lepszy niż trzeci, a naszym celem jest utrzymanie tej pozytywnej tendencji. Na nasze wyniki pozytywnie powinna wpłynąć również dalsza optymalizacja pracy zakładu stopów wtórnych na Węgrzech i uruchomienie jeszcze w tym półroczu nowych mocy w zakładzie stopów wstępnych w Gorzycach. Mocno wierzymy w uruchomienie programu opcji menedżerskich - powiedział Prezes Szymon Adamczyk.

Przypomnijmy, że cele programu motywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG. 

 

Linki:

Prezentacja z konferencji - link

Raport okresowy Grupy Alumetal za 2017 rok - link

Raport bieżący nt. rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy - link

 

 

Wróć

Nasi klienci