Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A., Wideo

03.10.2018

Marek Kacprowicz przejmuje stery Grupy Alumetal

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/3.10.2018_Aml_1.jpgNa stanowisko Prezesa Zarządu Alumetal S.A. został powołany z dniem dzisiejszym Pan Marek Kacprowicz, który od lipca 2014 roku piastował funkcję członka Rady Nadzorczej. Z przemysłem metali nieżelaznych związany jest od początku swojej 35-letniej kariery zawodowej. Pełnił funkcje m.in. prezesa Sinimpex Metals w Singapurze, członka zarządu i dyrektora handlowego Impexmetal S.A., prezesa zarządu Huty Aluminium Konin S.A., członka zarządu i dyrektora finansowego Bipromet S.A. Był też m.in. przewodniczącym rad nadzorczych spółek Hutmen S.A. i WM Dziedzice S.A. W ramach organizacji branżowych był m.in. prezesem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Aluminium oraz członkiem PA Committee European Aluminium Association. Pan Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), gdzie ukończył kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego.

- Dziękuję akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej za okazane zaufanie. Swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystam do realizacji aktualnej strategii Grupy Alumetal na lata 2018-2022, zakładającej położenie nacisku na optymalizację procesów operacyjnych po okresie dynamicznego rozwoju i dużych inwestycji we wzrost mocy produkcyjnych. Nieocenionym wsparciem będzie dla mnie Pan Szymon Adamczyk, który pozostaje w spółce – powiedział Marek Kacprowicz, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Dotychczasowy prezes – Pan Szymon Adamczyk – został powołany podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A., jednocześnie od początku października rozpoczął pracę dla Grupy Alumetal jako doradca.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/3.10.2018_Aml_2.jpg- Po 16 latach w Grupie Alumetal, w tym bardzo intensywnych ostatnich pięciu w randze prezesa, przekazuję kierowanie spółką w bardzo dobrym dla niej okresie, po zwielokrotnieniu jej potencjału produkcyjnego i generowanych wyników finansowych. Nadal będę wspierał rozwój Grupy Alumetal w realizacji strategii, której jestem współtwórcą. To praca zespołowa, a siłą Alumetalu jest właśnie bardzo zmotywowany zespół, z którego jestem szczególnie dumny – podkreślił Szymon Adamczyk, Członek Rady Nadzorczej Alumetal S.A.

Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w lipcu br. strategia Grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku (o 42% więcej niż w roku 2017). Rezultaty podejmowanych inicjatyw optymalizacyjnych powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Celem Grupy Alumetal jest także rozszerzanie portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej, jak np. stopy wstępne. Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10%. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy wcześniejsza polityka dywidendowa mówiła o 50%.

Jeśli chodzi o ambicje Spółki w obszarze wyników finansowych, to obrazuje je uchwalony program motywacyjny. Jego cele to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG. 

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to około 230 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy wstępne, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności Spółki T+S - topniki i sole. Klientami Grupy Alumetal w około 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal SA są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

 

 

Wróć

Nasi klienci