Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica, Wideo

29.03.2017

 

Data: 29 marca 2017 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Amica po roku 2016 oraz perspektyw na kolejne okresy z uwzględnieniem realizacji strategii HIT2023, w tym przejęcia francuskiej spółki Sideme


Amica z silną pozycją już na wszystkich trzech największych rynkach Europy

Amica zrealizowała stawiane sobie cele na rok 2016, generując rekordowe wyniki finansowe – 2,5 mld zł przychodów i ponad 200 mln zł wyniku EBITDA (więcej można przeczytać tutaj - LINK). tl_files/klienci/nowy/Amica/29.03.2017_Amc_2.jpg

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć roku 2016. Do czynników pozytywnie wpływających na nasze rezultaty można zaliczyć z pewnością wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach i efekt przejęcia brytyjskiej spółki CDA. Wśród czynników negatywnych należy wspomnieć Brexit i deprecjację funta, spadek rentowności na rynkach wschodnich i wzrost cen stali w IV kwartale. Nasza rentowność byłaby też jeszcze wyższa, gdyby szybciej w minionym roku wzrosła sprzedaż produktów, a nie towarów. Mimo to marża EBITDA ukształtowała się powyżej 8%, co podobnie jak organiczne tempo wzrostu przychodów przekroczyło nasze pierwotne cele – wyjaśnił Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica SA.

- Choć dynamicznie się rozwijamy, to w trakcie 2016 roku zdołaliśmy mocno zmniejszyć zapasy i wygenerować operacyjny cash flow zbliżony do wyniku EBITDA, a jednocześnie zmniejszyliśmy zadłużenie netto o 32%, do 115 mln zł. W rezultacie wskaźnik dług netto do EBITDA zmalał do zaledwie 0,57 – dodał Wiceprezes Kocikowski.

W bieżącym roku pozytywnymi czynnikami dla wyników są jak na razie: aprecjacja rubla, zwiększenie udziału produktów w miksie sprzedażowym i rozwój sprzedaży we Francji. Spółka zdobywa również inne rynki (więcej tutaj - LINK). Czynnikami o negatywnym wydźwięku są: sytuacja polityczna i gospodarcza na Wschodzie, deprecjacja funta i wzrost cen surowców.

tl_files/klienci/nowy/Amica/29.03.2017_Amc_3.jpg- Spodziewamy się w roku 2017 organicznego wzrostu przychodów rzędu 7-8%, rentowności EBITDA 7-8% oraz wskaźnika rentowności kapitału zaangażowanego na poziomie 13-14%. Na rok 2018 celem jest natomiast 3,2 mld zł przychodów, a w roku 2023 powinno to być już 5 mld zł przy rentowności EBITDA 9% - powiedział Piotr Skubel, Wiceprezes ds. Strategii i Controllingu w Amica SA.

Opowiedział on zebranym o przejętej właśnie w całości łącznym kosztem 5,4 mln euro francuskiej spółce dystrybucyjnej Sideme (więcej tutaj - LINK).  Ciekawie na liczne pytania inwestorów odpowiadał również Prezes Amiki Pan Jacek Rutkowski.

- W tym roku zamierzamy niemal podwoić sprzedaż Amiki we Francji do 12 mln euro przy 88 mln euro sprzedaży Sideme. Dzięki temu przejęciu pozyskaliśmy dostęp do kanałów dystrybucji, co byłoby nie do osiągnięcia z pozycji green field. W perspektywie kilku lat spodziewam się sprzedaży produktów Amiki we Francji na poziomie >30 mln euro. Jest to o tyle łatwiejsze, że w strukturze sprzedaży Sideme brakowało produktów grzejnych – powiedział Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica SA.

Podkreślił przy tym, że spółka zabezpieczyła w ramach Sideme dostawy produktów Elektroluksa (był akcjonariuszem Sideme), natomiast ze względu na rynkową nieatrakcyjność produktów zastąpi produktami innych dostawców wyroby Crosslee – suszarki do ubrań (był akcjonariuszem Sideme).

tl_files/klienci/nowy/Amica/29.03.2017_Amc_4.jpg- Sideme wygenerowała w 2016 r. około 1 mln euro wyniku EBITDA, ale należy pamiętać o jej modelu biznesowym, który ze względu na strukturę akcjonariatu skłaniał się do zatrzymywania marż u dostawców. Obecna sytuacja jest oczywiście już inna – zaznaczył Prezes Rutkowski.

Priorytetem Grupy Amica jest w bieżącym roku integracja Sideme w swoich strukturach i maksymalizowanie efektów synergicznych (jak np. wspólne zakupy towarów), podobnie jak ma to miejsce od grudnia 2015 r. w przypadku brytyjskiej spółki CDA. Posiadając ugruntowaną pozycję w Niemczech (rynek nr 1 w Europie) oraz wzmacniając ją w Wlk. Brytanii poprzez zakup CDA (rynek nr 2), a także we Francji (rynek nr 3), Grupa Amica ma bardzo dobre perspektywy biznesowe już na wszystkich trzech głównych rynkach UE. Co więcej, Grupa Amica rozwija sprzedaż na pozostałych rynkach i analizuje możliwości kolejnych akwizycji.

Na spotkaniu zostały również podjęte tematy inwestycji Amiki, które w tym roku mogą sięgnąć 100 mln zł (więcej tutaj - LINK) oraz dywidendy.

- Zarząd Amiki skłania się do rekomendowania wypłaty dywidendy wyższej niż rok wcześniej. Analizujemy jeszcze propozycję co do konkretnej kwoty, którą opublikujemy w najbliższych tygodniach – powiedział Prezes Amiki Pan Jacek Rutkowski.

LINKI:

Raport okresowy za IV kw. 2016 Grupy Amica - LINK

Informacja prasowa nt. wyników Grupy Amica i jej perspektyw - LINK

Informacja prasowa nt. ekspansji geograficznej - LINK

Informacja prasowa nt. magazynu wysokiego składowania - LINK

Informacja prasowa nt. przejęcia Sideme - LINK

 


Wróć

Nasi klienci