Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica

18.09.2020

 

 

Amica podsumowuje wyniki pierwszej połowy 2020 roku

Największy polski producent AGD wypracował wzrost marż i wzrost wartości nominalnych zysków zarówno na poziomie EBITDA, jak również na poziomie brutto pomimo negatywnego wpływu pandemii na łańcuchy dostaw oraz rynki zbytu. W odpowiedzi na zmiany rynkowe Grupa Amica przyspiesza transformację cyfrową.

 

Grupa Amica zanotowała w pierwszej połowie 2020 roku 1.265,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 338,9 mln zł wyniku na tym poziomie. Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach oraz powstały jednorazowe koszty związane z optymalizacją zatrudnienia (odpowiednio +1,3 mln zł rdr i +3,3 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+3,3 mln zł rdr). Raportowany wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 0,5%, do 87,9 mln zł, a zysk brutto – o 7,2%, do 56,5 mln zł. Po oczyszczeniu o wskazane powyżej zdarzenia, można mówić o wzroście skorygowanego wyniku EBITDA za pierwszą połowę roku 2020 o około 7% rdr, a zysku brutto – o około 25% rdr.

- W drugim kwartale, w którym społeczeństwa europejskie najmocniej odczuły lockdown i zaburzenia gospodarcze związane z pandemią, a ze względów ostrożnościowych pracę wstrzymała również nasza fabryka we Wronkach, odnotowaliśmy spadek przychodów jedynie o 13,7% rdr. Co jednak najważniejsze, potrafiliśmy nawet w takim okresie zwiększyć rentowność, dzięki czemu zanotowaliśmy wzrost wyniku EBITDA  i zysku brutto. Pragnę również podkreślić bardzo dużą wagę, jaką przywiązywaliśmy do płynności finansowej, dzięki czemu na koniec czerwca mieliśmy na rachunkach blisko 100 mln zł więcej gotówki niż rok wcześniej – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych.

Analizując wyniki Grupy Amica za pierwszą połowę 2020 roku warto zauważyć wzrost marży handlowej, który w głównej mierze wynika ze zwiększenia rentowności sprzedaży towarów (zmiana portfolio we Francji i Polsce, niższe ceny zakupu i frachtu). Z kolei niższe koszty sprzedaży dotyczą głównie logistyki oraz serwisu. Spadek kosztów ogólnego zarządu to natomiast w główniej mierze efekt działań oszczędnościowych podjętych w związku z pandemią, w tym niższe koszty działań marketingowych i komunikacyjnych. Grupa Amica otrzymała również w ramach pomocy rządowej w walce ze skutkami pandemii koronawirusa na terenie Unii Europejskiej łącznie ponad 10,7 mln zł subwencji, w większości w ramach tarczy pomocowej w Polsce (ponad 8,5 mln zł).

W obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła w pierwszym półroczu aż o ponad 198 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również w istotny sposób zadłużenie netto. W efekcie wskaźnik dług netto do EBITDA znalazł się na bardzo niskim poziomie 0,2 (1,4 przed rokiem).

- Mając na względzie relatywnie optymistyczny rozwój sytuacji w otoczeniu biznesowym w tym roku, solidny zysk roku 2019 i bezpieczne wskaźniki finansowe, zarekomendowaliśmy jako zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłacenie 22,5 mln zł dywidendy (3 zł na akcję), co nastąpiło 14 września -  zauważa Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

- Wróciliśmy do w miarę normalnego trybu pracy, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych. Wróciliśmy również do pełnych wynagrodzeń i pełnego czasu pracy. Co więcej, doceniliśmy lojalność i zaangażowanie naszych pracowników, którzy stanęli na wysokości zadania w trudnym czasie pandemii i wypłaciliśmy w formie nagrody różnicę między wynagrodzeniami obniżonymi na mocy kwietniowego porozumienia ze Związkiem Zawodowym i przedstawicielami pracowników a standardową ich wysokością – dodaje Michał Rakowski.

Wpływ pandemii koronawirusa w naturalny sposób był widoczny w sprzedaży Grupy Amica od połowy marca. Mimo to w całym półroczu wzrosty odnotowały takie rynki jak Polska, Niemcy i Ukraina. Udział rynku polskiego w strukturze przychodów wzrósł do 26,9%, a regionu Północ przekroczył 9% w ślad za stabilną wartościowo sprzedażą na rynkach skandynawskich. Spadek sprzedaży w regionie Zachód (43,7% przychodów) dotyczył przede wszystkim Wlk. Brytanii i Francji, a w regionie Wschód – w Rosji. Za ogólny spadek sprzedaży w regionie Południe (łącznie 6,3% przychodów) odpowiada głównie rynek rumuński, podczas gdy w Czechach i na Słowacji Grupa Amica zanotowała wzrost sprzedaży w porównaniu rok do roku.

Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy Prezesa Jacka Rutkowskiego w Grupie Amica został powołany projekt „Day After”. Jego celem jest zidentyfikowanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w „nowej normalności”. Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów.

- Już teraz widzimy istotne zmiany, wśród których jest korelacja odbudowy rynków geograficznych ze wskaźnikami makro, zmiana zachowania konsumentów, w tym wyższa wrażliwość na cenę i przesunięcie wydatków gospodarstw domowych z np. podróży na renowację domów i mieszkań, a także gwałtowny rozwój sprzedaży w kanałach internetowych. W rezultacie przyspieszamy transformację cyfrową, stawiamy na pracę zdalną i spotkania wirtualne, automatyzujemy procesy wewnętrzne oraz angażujemy zaawansowane narzędzia IT wspierające sprzedaż i działania marketingowe – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

Warto zauważyć, że pomimo zawirowań w otoczeniu biznesowym Grupa Amica prowadziła w bieżącym roku liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei Fundacja Amicis przekazała 65 tabletów dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Łącznie skala pomocy Grupy Amica związania z pandemią koronawirusa miała dotychczas wartość około 1 mln zł.

 

***

Pozycję rynkową Grupy Amica i potencjał sprzedażowy wspierają atrakcyjne linie produktów Q-type oraz X-type. Oprócz poszukiwanej stylistyki oferują one również innowacyjne rozwiązania użytkowe oraz zostały rozbudowane o urządzenia, które do tej pory były oferowane na nielicznych rynkach. Zarówno chłodziarki do wina jak i szuflady grzejne zapewniają klientom jeszcze większy wybór i dają nowe możliwości aranżacji kuchni. Nowe piekarniki wyróżniają się m.in. niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem jakim jest OpenUp!, które pozwala na otwieranie drzwi piekarnika po jedynie dotknięciu uchwytu, np. łokciem. Z kolei BakingPro System™ podnosi jakość domowych wypieków. Wybranymi modelami można także sterować za pomocą smartfona. Płyty gazowe wyposażono w precyzyjną kontrolę płomienia FlameControl, dzięki czemu użytkownicy zyskali niespotykaną w tej kategorii produktów możliwość precyzyjnego dobrania wielkości płomienia. Nowe, wydajne okapy wyposażono w sterowanie sensorowe Touchless®, które umożliwia sterowanie za pomocą gestów bez dotykania urządzenia. Z kolei zmywarki z innowacyjnymi ramionami natryskowymi WaterSpinner, gwarantują perfekcyjne zmywanie oraz możliwość zarządzania przestrzenią dzięki rozwiązaniu MaxiSpace3.

 

***

O Grupie Kapitałowej Amica

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Spółka generuje ponad 70% skonsolidowanych przychodów dzięki sprzedaży na ponad 70 rynkach zagranicznych.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA i Fagor.

 

Wróć

Nasi klienci