Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica, Wideo

11.09.2015

 

Czas: 11 września 2015 r.

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji finansowej i biznesowej Grupy Amica po pierwszej połowie 2015 roku oraz perspektyw kolejnych okresów

 

Amica rozwija się organicznie i akwizycyjnie

Grupa Amica ma za sobą udane półrocze, w którym nie tylko wzrosły przychody, ale również marże. W rezultacie zyski rosły szybciej niż sprzedaż. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się w ujęciu rok do roku o 6%, do 926,4 mln zł, wynik EBITDA wzrósł o 11%, do 72,1 mln zł, a zysk netto – o 12%, do 39,5 mln zł. tl_files/klienci/nowy/Amica/11.09_Amc_2.jpg

- Spadek przychodów w Rosji, gdzie rynek tąpnął o 40% rdr, zastąpiliśmy sprzedażą szczególnie na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Niemcy wyraźnie wyprzedzają już Rosję, natomiast w Rosji widzimy już oznaki procesu stabilizacji rynku. Obecnie, po odpisach, mamy tam zaledwie 1% przeterminowanych należności - powiedział zebranym Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Amica Wronki SA.

Sprzedaż ogółem Grupy Amica wzrosła w pierwszym półroczu o blisko 50 mln zł, a spółka chciałaby w drugim półroczu powtórzyć ten wynik. Omawiając obecną sytuację na poszczególnych rynkach geograficznych, przedstawiciel Amiki wskazał na wypłaszczenie wzrostu rynku polskiego (brak spodziewanego istotnego wzrostu w II połowie roku) oraz brytyjskiego (konkurencja z Turcji wykorzystuje przewagę walutową), dalsze wyraźne wzrosty w Niemczech, w Czechach i na Słowacji, a także wzrosty we wcześniej „płaskiej” sprzedażowo Skandynawii. Startuje też rynek hiszpański, gdzie Amica powołała spółkę dystrybucyjną, budując markę i pozycjonując swoje produkty na średniej półce.

Co może wpłynąć pozytywnie na sprzedaż w kolejnych kwartałach? Na spotkaniu padło pytanie o targi IFA w Berlinie (Międzynarodowa Wystawa Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD), jakie odbyły się w dniach 4-9 września br.

- Stoisko Amiki było mocno oblegane, było jednym z najchętniej odwiedzanych. Przeprowadziliśmy prezentację linii Amica IN, którą po Polsce zamierzamy wprowadzić na kolejne rynki – odpowiedział Wojciech Kocikowski.

Poza sprzedażą, inwestorów bardzo mocno interesują zyski. Jak wygląda sytuacja w tym zakresie?

- Marża brutto na sprzedaży przekroczyła już 33%, co jest wynikiem dobrze dobranego hedgingu walutowego i polityki cenowej w Rosji, a także zwiększenia efektywności produkcji, umiejętnego podnoszenia cen, niższych kosztów zakupu komponentów. W kolejnych okresach mamy ambicję pokazać kolejne wzrosty marżowości, ponieważ bardzo dobrze zarządzamy rentownościami na wszystkich rynkach – powiedział Wiceprezes Kocikowski.

Dodał, że Amica w Rosji nie pozwala sobie na straty, stosując krótkoterminowy hedging walutowy i dostosowania biznesowe do rynku. Wszystko po to, aby zarabiać więcej, nawet sprzedając mniej. Efektywny hedging rubla i euro dotyczy przychodów, natomiast juana – strony kosztowej.

- Osłabienie chińskiego juana zwiększa optymizm co do importu z Chin. Obecnie mamy jeszcze przewagę rynkową, wynikającą z wcześniejszego hedgingu długoterminowego, ale już myślimy nad zmianą polityki zabezpieczeń ryzyka kursowego w tym zakresie – wyjaśnił Wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Wśród tematyki rozmów z analitykami, zarządzającymi i przedstawicielami mediów były znalazło się również pytanie o wpływ ograniczeń w poborze energii elektrycznej, co miało miejsce w sierpniu br.

- Sytuacja ta trwała tylko kilka dni i dlatego była w kontekście całego kwartału właściwie neutralna. Ograniczenia w zużyciu energii oznaczają pracę w nocy, co jest droższe i/lub koszty postojowe. Dlatego dla zapewnienia ciągłości produkcji zmierzamy zapewnić alternatywne źródła energii elektrycznej dla zakładu we Wronkach na przyszły okres letni, jak choćby agregaty prądotwórcze – odpowiedział Wiceprezes Kocikowski.

Mówił również o ogólniejszych kwestiach, związanych z kosztami pracowniczymi.

- Inwestując, zwiększyliśmy moce produkcyjne na tyle, że nie są obecnie w całości wykorzystywane, dlatego też w sytuacji zwiększenia skali sprzedaży nie zanotowaliśmy kosztów nadgodzin. Tym bardziej, że wzrosty sprzedaży zanotowaliśmy głównie w towarach. Możemy zwolnić zatem plany inwestycyjne we Wronkach do czasu, gdy rynek rosyjski się pobudzi, zgłaszając większe zapotrzebowanie na kuchnie wolnostojące – wyjaśnił Wojciech Kocikowski.

Spółka podtrzymała jednocześnie, że ze względu na duże i rosnące udziały na rynku chłodnictwa rozważa w perspektywie 2-3 lat zakup fabryki lodówek o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu. Tego typu aktywów do kupienia w Europie jest sporo.

- Obecnie jednak skupiamy się na francuskim dystrybutorze, w którym przejęliśmy blisko 40% udziałów oraz na kolejnym, dużo większym, pełnym przejęciu w innym kraju europejskim, jakie chcielibyśmy sfinalizować do końca roku – powiedział Wiceprezes Kocikowski.

Jeśli chodzi o francuskiego dystrybutora Sideme, do którego akcjonariatu Amica weszła w sierpniu (więcej: [link]), to celem jest zastąpienie dystrybuowanych przez niego kuchni produktami Amiki. Potencjał rynku francuskiego jest bardzo duży – to rynek 2,5 razy większy niż polski. Tymczasem w zeszłym roku sprzedaż do Francji wyniosła jedynie 2 mln euro. Od 2016 roku ma to być już mocniej widoczny kierunek sprzedaży produktów Amiki. tl_files/klienci/nowy/Amica/11.09_Amc_3.jpg

- Cel przejęcia, nad którym obecnie pracujemy, ma kilkadziesiąt milionów euro obrotów i w całości będzie podlegał konsolidacji. Ten dystrybutor ma silną pozycję rynkową, zarabia na swoim biznesie i sprzedaje więcej kuchni, niż wynika to z udziału rynkowego kuchni w całym AGD na tamtejszym rynku. Wypracowujemy obecnie optymalny sposób przejęcia i integracji tej spółki w ramach Grupy Amica. Będzie to pierwsze tego typu przejęcie. Do tej pory przejmowaliśmy jedynie małe podmioty lub same marki – powiedział Wojciech Kocikowski.

Dodał, iż spółka zamierza sfinansować planowaną akwizycję emisją długoterminowych (np. 7-letnich) obligacji w PLN, których spłata nastąpi z przepływów pieniężnych generowanych przez przejętą spółkę zagraniczną. Niskie oprocentowanie długu przy zabezpieczeniu ryzyka kursowego zapewni użycie CIRS.

- Obecnie dług odsetkowy Grupy Amica to jedynie około 50 mln zł przy EBITDA LTM 160 mln zł. Wskaźnik dług do EBITDA wynosi więc jedynie 0,3 przy naszym celu do nieprzekraczania wartości 2. Nawet przy finansowaniu przejęcia obligacjami wskaźnik ten pozostanie niski. Nie wykluczamy więc dywidendy – zapowiedział Wiceprezes Kocikowski.

W sytuacji osiągania trwałych nadwyżek gotówkowych spółka rozważa także systematyczną rezygnację z pozabilansowego faktoringu (bez regresu), który obecnie ma wartość około 130 mln zł. Zmniejszyłoby to obciążenia wykazywane w kosztach finansowych. 

Amica wykorzystuje możliwości rośnięcia organicznie i poprzez akwizycje. Widzi dużo możliwości rozwoju, aby konsekwentnie realizować strategię HIT2023. Zakłada ona uzyskanie 1,2 mld EUR przychodów i 107 mln EUR wyniku EBITDA rocznie (http://pandl.pl/aktualnosc/items/amica-2974.html).

Raport okresowy Grupy Amica za 1H 2015  [link]
Wróć

Nasi klienci