Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica, Wideo

10.03.2016

 

Data: 10 marca 2016 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Amica oraz perspektyw na kolejne okresy

 

Grupa Amica w 2015 roku: 2,1 mld zł przychodów i 170 mln zł EBITDA, od grudnia konsolidacja CDA

 

Grupa Amica zanotowała w 2015 roku 2,09 mld PLN przychodów, co pozwoliło na wypracowanie 169,6 mln PLN wyniku EBITDA (+16,5% rok do roku) oraz 95,4 mln PLN zysku netto (+22,7%). Mocne wzrosty zysków byłyby jeszcze zdecydowanie wyższe, gdyby nie wzrost kosztów stałych, decyzje o dokonaniu odpisów (urealnienie wyceny CH Panorama oraz na należności w Rosji) i wzmożone inwestycje w działania marketingowe. Jednak mimo to rentowność EBITDA wzrosła w 2015 roku względem roku 2014 o 0,9 pkt. proc., do 8,1%, a rentowność netto relatywnie jeszcze mocniej – o 0,8 pkt. proc., do 4,6%.

tl_files/klienci/nowy/Amica/10.03_Amc_2.jpg- Wzrost obrotów Grupy Amica w 2015 roku o 3% został osiągnięty w sytuacji, kiedy rynek rosyjski spadł o 40%, podobnie rynek ukraiński. Nasza sprzedaż w tym czasie spadła tam o 30 proc., zatem – co jest pozytywne - wzrosły na tych rynkach nasze udziały rynkowe. Spadki skompensowaliśmy na innych kierunkach – powiedział zebranym Piotr Skubel, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Controllingu w Amica Wronki SA.

Podczas gdy sprzedaż na rynkach wschodnich (głównie wolnostojący sprzęt grzejny) spadła o 31,3%, do 356 mln PLN, to Grupa Amica zwiększyła sprzedaż w Polsce o 9,5% rok do roku (do 701 mln PLN), w Europie Zachodniej o 21,7% (do 586 mln PLN), w Skandynawii o 11,6% (do 199 mln PLN), na południu Europy – o 37,3% (do 150 mln PLN).

Ważnym wydarzeniem roku 2015 w Grupie Amica było przejęcie brytyjskiej spółki CDA (więcej tutaj –> link). Choć w wynikach skonsolidowanych Amiki CDA było widoczne jedynie przez miesiąc (grudzień) i w dodatku koszty podatkowe i koszty finansowania przewyższyły skalę kwartalnego zysku, to w naturalny sposób dokonana transakcja akwizycyjna w całości wpłynęła na kształt bilansu Grupy Amica na koniec 2015 roku.

- Po przejęciu CDA widzimy możliwości zmniejszenia o około 40 mln PLN wielkości kapitału pracującego, będziemy również pracować nad przepływami operacyjnymi. Akwizycję oceniamy bardzo pozytywnie, a pierwsze synergie już są realizowane – podkreślił Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica Wronki SA.

Przedstawiciele Grupy Amica pozytywnie wypowiadali się o początku bieżącego roku oraz perspektywach kolejnych miesięcy.

- W styczniu i lutym sprzedaż wygląda pozytywnie, zarówno względem naszych planów, jak i rok do roku. Jesteśmy zadowoleni z rozwijania sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach, jednocześnie nie oczekujemy istotnej poprawy sytuacji rynkowej na Wschodzie. W Wlk. Brytanii realizujemy założony budżet, a osłabienie funta w obawie przed wyjściem tego kraju z UE nie jest dla nas istotne – powiedział Wiceprezes Skubel.

Celem Grupy Amica jest osiągnięcie w 2016 roku 2,5-2,6 mld PLN przychodów i 7-8% rentowności EBITDA. Wpisany w strategii HIT2023 (więcej tutaj –> link) cel na rok 2018 w postaci 3,45 mld PLN sprzedaży wydaje się ambitny z powodu nieoczekiwanego jeszcze na początku 2014 roku (okres finalizacji strategii 10-letniej) kryzysu w Rosji i na Ukrainie.

tl_files/klienci/nowy/Amica/10.03_Amc_3.jpg- Jeśli weźmiemy pod uwagę kryzys na Wschodzie, to cel na rok 2018 należałoby obniżyć o około 300 mln PLN. Jednocześnie 20% sprzedaży w roku 2018 miało pochodzić z przychodów przejętych spółek. Zgodnie z założeniami strategii HIT2013, po zakupie udziałów we francuskiej spółce Sideme i w brytyjskiej spółce CDA, z 58 mln EUR mamy do wydania na akwizycje jeszcze 33 mln EUR – zaznaczył Wiceprezes Skubel.

Grupa Amica umocniła w 2015 roku swoją pozycję lidera na rynku sprzętu grzejnego. Jeśli chodzi łącznie o produkty wolnostojące i do zabudowy, to Grupa Amica z markami Amica i Hansa jest numerem 1 w Polsce i na Ukrainie oraz numerem 2 w Rosji. W zakresie wolnostojącego sprzętu grzejnego Grupa Amica z markami Amica i Gram jest numerem 1 w Niemczech, a także numerem 2 w Czechach, na Słowacji i w Danii.

- W 2015 roku zainwestowaliśmy w rozwój ponad 70 mln PLN, z czego blisko 60% przeznaczone zostało na rozbudowę fabryki sprzętu grzejnego we Wronkach. W 2016 roku planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne o ponad 20%. W rezultacie zakładamy zwiększenie mocy produkcyjnych z obecnych nominalnych 1,5 mln sztuk piekarników, płyt i kuchni wolnostojących do 1,8 mln sztuk w 2018 roku – powiedział Wiceprezes Piotr Skubel.

- Inwestycje i przejęcia nie wykluczają dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w postaci dywidendy. Amica, pomimo dynamicznego rozwoju, jest spółką dywidendową i chce nią pozostać. Dlatego chcielibyśmy wypłacić z zysku roku 2015 dywidendę nie mniejszą niż za rok 2014, kiedy było to 3 zł na akcję. Jednakże dopiero w kwietniu czy maju będziemy wiedzieć już więcej o projektach akwizycyjnych, które możemy zrealizować w 2016 roku i wtedy podejmiemy decyzję o rekomendacji w sprawie dywidendy, jaką przedstawimy WZ – dodał Wiceprezes Wojciech Kocikowski.

Zaznaczył również, iż Grupa Amica zamierza nie tylko przejmować marże dystrybutorów, ale również marże producentów - szczególnie w zakresie kategorii produktów, w których Amica zdobyła już znaczne udziały rynkowe (np. lodówki). Dlatego też nie można wykluczyć, że kolejnym celem akwizycyjnym Grupy Amica będzie doświadczona, renomowana firma produkcyjna.

 

Linki:

Prezentacja z konferencji -> link

Raport okresowy Grupy Amica za 4Q2015 -> link

 


Wróć

Nasi klienci