Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Amica, Wideo

17.03.2015

 

Miejsce: Warszawa

Czas: 17 marca 2015 r.

Tematyka: Omówienie wyników finansowych Grupy Amica w 2014 roku oraz perspektyw na kolejne okresy

Rekordowy rok Grupy Amica z przychodami powyżej 2 mld zł

Pomimo sytuacji na Wschodzie rezultaty finansowe wzrosły o ponad 20% rdr, a Amica konsekwentnie realizuje strategię HIT2013.

W 2014 roku Grupa Amica pierwszy raz w historii przekroczyła pułap 2 mld zł przychodów (+22,4% rdr), generując 147 mln zł (+21,9% rdr) konserwatywnie liczonego wyniku EBITDA (zysk brutto + saldo odsetek + amortyzacja). Zysk operacyjny (112 mln zł) i zysk brutto (99 mln zł), jak również zysk netto (78 mln zł) wzrosły względem porównywalnych wartości z roku 2013 również o ponad 20%. tl_files/klienci/nowy/Amica/17.03Amc1.jpg

- To był dobry rok. Zwiększyliśmy sprzedaż na wszystkich rynkach, przede wszystkim w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wzrosła też efektywność naszej produkcji, rozwinęliśmy sprzedaż towarów zamawianych u zewnętrznych podmiotów. Przykładowo, sprzedaż zmywarek zwiększyliśmy aż o 84%, a lodówek – o 40%. Wyniki byłyby istotnie jeszcze lepsze, gdyby nie deprecjacja rubla i hrywny – powiedział Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki SA.

Co ważne, spółka zanotowała w 2014 roku również znaczny wzrost skonsolidowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (89,9 mln zł wobec 53,7 mln zł w 2013 roku), a także całkowitych przepływów pieniężnych, które wzrosły z minus 48,8 mln zł w 2013 roku do plus 29,8 mln zł w minionym roku. W rezultacie na koniec grudnia Grupa Amica posiadała 55,8 mln zł gotówki, o blisko 30 mln zł więcej niż przed rokiem.

- Przy rosnących wynikach finansowych i lekkim spadku zobowiązań odsetkowych – o 5%, do 93,6 mln zł - wartość wskaźnika dług netto do EBITDA spadła z niskiego poziomu 0,6 dla roku 2013 do zaledwie 0,2. Strategicznie założyliśmy, iż nie przekroczymy poziomu 2. Mamy więc sporo przestrzeni – zauważył Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica Wronki SA.

Zgodnie ze strategią HIT2013, która została opublikowana w II kwartale 2014 roku, Grupa Amica zmierza do 1,2 mld euro przychodów przy rentowności EBITDA na poziomie 9%.

- Konsekwentnie realizujemy tę strategię. W 2018 roku, czyli po pierwszych 5 latach jej obowiązywania, chcielibyśmy zbliżyć się do 3,5 mld zł przychodów przy wyniku EBITDA około 300 mln zł – powiedział Piotr Skubel, Wiceprezes ds. Strategii i Kontrolingu w Amica Wronki SA.

Istotnym kierunkiem zbytu dla Amiki pozostanie Wschód (docelowo 30% sprzedaży), gdzie potencjał wzrostu skali biznesu jest wciąż strategicznie bardzo wysoki. tl_files/klienci/nowy/Amica/17.03Amc3.jpg

- Czuję niedosyt naszej obecności nie tylko na Zachodzie – w Hiszpanii, Francji, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, ale także na Wschodzie. Mamy tam duży potencjał. Zarówno w Rosji, jak również na Ukrainie. Nawet podczas mocnego kryzysu jest tam rynek, na którym powinniśmy mieć większe udziały. I możemy te udziały mieć. Paradoksalnie sytuacja nam sprzyja, mamy tam dobrych ludzi – podkreślił Prezes Jacek Rutkowski.

W pierwszych miesiącach 2015 roku Grupa Amica obserwuje pozytywny rozwój sprzedaży na swoich głównych rynkach (Polska, Rosja, Skandynawia, Niemcy). Przedstawiciele spółki wskazali jednak, iż w marcu widzą już początek spowolnienia sprzedaży w Rosji.

- W naszych budżetach na 2015 rok istotnie zmniejszyliśmy plany związane ze sprzedażą na Wschodzie. Jesteśmy na to przygotowani. Udaje nam się przekierowywać sprzedaż na Zachód. Sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie jest wciąż negatywnym czynnikiem – powiedział Prezes Rutkowski.

- W przypadku możliwych trudności u naszych klientów w Rosji możemy zostać zmuszeni do dokonania odpisów, gdyż należności na tym rynku nie są w pełni ubezpieczane. Ewentualne odpisy oceniam na małe kwoty – dodał Wiceprezes Kocikowski.

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie wzrosła rentowność sprzedaży Grupy Amica w Rosji. Pozytywnie na rezultaty przyszłych okresów powinny wpłynąć planowane nowe wdrożenia produktowe, w tym nowa linia Amica IN, cechująca się nie tylko nowoczesnym, nagradzanym wzornictwem, ale również innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi (np. połączenie z Internetem).

Wiceprezes Skubel podkreślił postępującą dywersyfikację geograficzną, która zapewnia brak uzależnienia od pojedynczego rynku. W strukturze przychodów Grupy Amica spada udział Rosji, wzrasta natomiast udział Europy Zachodniej.

Uruchomiliśmy właśnie spółkę w Hiszpanii, otwieramy ten rynek dla naszych produktów. Po zakończonych fiaskiem negocjacjach we Włoszech (brak zgody na przeniesienie produkcji do Polski), prowadzimy obecnie dwa projekty akwizycyjne. Jeden we Francji dotyczy zakupu mniejszościowych udziałów w dystrybutorze. Drugi proces, znacznie ciekawszy z punktu widzenia biznesowego, dotyczy całkiem dużego, jak na nasza skalę działalności, dystrybutora w Europie Zachodniej, który posiada też własną markę – zakomunikował Wiceprezes Skubel.

- Dlatego też zarząd wstrzyma się do maja z rekomendacją co do wypłaty dywidendy za rok 2014 – powiedział Prezes Rutkowski.

Jakie były główne determinanty wzrostu wyników finansowych Grupy Amica w 2014 roku, czego inwestorzy mogą spodziewać się w 2015 roku, czy Amica zamierza być aktywna na rynku M&A i w jakim zakresie akcjonariusze mogą liczyć na wypłatę dywidendy? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w relacji wideo, dostępnej poniżej. Szczegółowe informacje i dane liczbowe znajdują się natomiast w prezentacji, dostępnej również poniżej.

Do pobrania:

Raport okresowy Grupy Amica [LINK]


Wróć

Nasi klienci