Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

30.05.2018

 

Raport bieżący z plikiem 2/2018

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2018 r. na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad.

30511931_Sprawozdanie_RN_CCT_SA_z_dzialalnosci_za_2017.pdf

30511931_Zalacznik_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CCT_na_26.06.2018.pdf

30511931_projekty_uchwal_na_ZWZ_CCT_z_26.06.2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci