Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

09.01.2019

 

Raport Bieżący nr 1/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2018 w sprawie powołania osoby nadzorującej Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. ("Spółka", „Emitent”) przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Pawła Bala.

Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 590. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Od ponad 25 lat jest aktywny zawodowo na polskim rynku kapitałowym.

Doświadczenie zawodowe:

2011 – nadal TFI Capital Partners S.A. – od 2018 roku Wiceprezes Zarządu.

2005 – 2018 Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu;

2002 – nadal Capital Partners S.A. – od 2003 roku Prezes Zarządu;

1995 – 2001 ProCapital S.A. – od 1996 Członek Zarządu;

1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c., Z–ca Dyrektora Oddziału w Warszawie;

Ponadto Pan Paweł Bala w przeszłości był członkiem rad nadzorczych wielu publicznych i niepublicznych spółek kapitałowych, a obecnie jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek:

2016 – nadal Orbitvu sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

2018 – nadal Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. (oraz jej spółki zależne: Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Paweł Bala:

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

- w dniu 12 września 2018 roku, na wniosek spółek Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. , Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o., w których Pan Paweł Bala pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w odniesieniu do każdej z nich zostały wydane postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

 

Wróć

Nasi klienci