Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

31.01.2019

 

Raport Bieżący nr 2/2019

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku:

- raport roczny za rok obrotowy 2018: 20 marca 2019 r.

- skonsolidowany raport roczny rok obrotowy 2018: 20 marca 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.: 15 maja 2019 r.

- skonsolidowany raport za II kwartał 2019 r.: 14 sierpnia 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.: 14 listopada 2019 r.

Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych z uwagi na fakt, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieści informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1 oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO dotyczące Emitenta.

Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku.

 

Wróć

Nasi klienci