Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

25.06.2019

 

Raport bieżący z plikiem 5/2019

Działając na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego opinię Zarządu Spółki dotyczącą wniosku Akcjonariusza o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

33552738_Opinia_Zarzadu_z_dnia_25.06.2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci