Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

26.06.2019

 

Raport Bieżący nr 13/2019

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 26 czerwca 2019 r., postanowiło zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 23 lipca 2019 r. do godziny 13.00. Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa.

W załączniku Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Jednocześnie Spółka informuje, iż do chwili zarządzenia przerwy nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

33561931_CCT_zalacznik_do_RB_13_2019_Tresc_uchwal_podjetych_przed_przerwa-0.pdf

 

Wróć

Nasi klienci