Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

23.07.2019

 

Raport Bieżący nr 16/2019

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) obradujące po wznowieniu obrad w dniu 23 lipca 2019 roku dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołało z tym samym dniem Pana Pawła Bala w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Paweł Bala urodził się 15 stycznia 1972 roku w Wyszkowie.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 590.

Doświadczenie zawodowe:

1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c., Z–ca Dyrektora Oddziału w Warszawie,

1995 – 2001 ProCapital S.A. – od 1996 Członek Zarządu,

2002 – 2005 Tauro Invest S.A. – Prezes Zarządu,

2003 – nadal Capital Partners S.A. – Prezes Zarządu,

2005 – 2018 Dom Maklerski Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu.

2018 – nadal TFI Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu.

Pan Paweł Bala ponadto zasiada w Radach Nadzorczych spółek:

2018 – nadal Grupa Kapitałowa Piotr i Paweł – Przewodniczący Rad Nadzorczych: Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A.oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.

Pozostałe informacje nt. nowej osoby nadzorującej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

 

Wróć

Nasi klienci