Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cambridge Chocolate Technologies

30.07.2019

 

Raport bieżący 6/2019

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych dniach obrad co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 r., którego obrady po ogłoszonej przerwie zostały wznowione w dniu 23 lipca 2019 r. [ZWZ]:

- ADIUVO INVESTMENTS S.A., posiadająca 8.200.000 akcji, z których przysługiwało 8.200.000 głosów, stanowiących 67,88% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 78,07% w trakcie obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz 77,86% w trakcie obrad ZWZ w dniu 23 lipca 2019 r.;

- LYCOTEC LTD, posiadająca 1.580.000 akcji, z których przysługiwało 1.580.000 głosów, stanowiących 13,08% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 15,04% w trakcie obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz 15,00% w trakcie obrad ZWZ w dniu 23 lipca 2019 r.;

- CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami zarządzany przez TFI Capital Partners S.A. posiadający łącznie 665.797 akcji, z których przysługiwało 665.797 głosów, stanowiących 5,51% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało łącznie 6,34% w trakcie obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 r oraz 6,32% w trakcie obrad ZWZ w dniu 23 lipca 2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci