Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

09.01.2017

 

 

Fundusze TFI Capital Partners
na długoterminowej ścieżce wzrostu wartości

  •  Podsumowanie wyników inwestycyjnych od IV kw. 2014 do IV kw. 2016: CP Private Equity +39,9%, CP Absolute Return +31,7% przy stopie zwrotu indeksu WIG -5,7%;
  •  W IV kw. 2016 r., podobnie jak w I kw. 2016 r., nastąpił lekki spadek WANCI (wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny) CP Private Equity o 1,8% i CP Absolute Return o 1,9%, związany głównie z aktywną minimalizacją ryzyka i wahaniami wycen spółek portfelowych; w całym 2016 r. CP Private Equity +4,3%, CP Absolute Return +4,7%;
  •  W ocenie zarządzających CP FIZ rok 2017 - po burzliwym roku 2016 i skupieniu na ochronie kapitału – powinien być okresem budowania wartości portfela inwestycyjnego w szczególności w oparciu o sektor przemysłowy, nowych technologii i eksporterów.  

Oba subfundusze CP FIZ, zarządzanego przez TFI Capital Partners, osiągnęły w okresie swojego funkcjonowania z udziałem inwestorów zewnętrznych, tj. w trakcie minionych pełnych dziewięciu kwartałów - od 1.10.2014 do 31.12.2016 - wysokie stopy zwrotu. Stało się tak przede wszystkim dzięki konsekwentnemu inwestowaniu w spółki o fundamentalnych możliwościach poprawy zysków i wysokim potencjale wzrostu. Wartość WANCI subfunduszu CP Absolute Return wzrosła w omawianym okresie o 31,74%, a WANCI subfunduszu CP Private Equity – o 39,85%. W samym roku 2016 było to odpowiednio +4,67% oraz +4,30%, a subfundusze osiągnęły dodatnie stopy zwrotu w siedmiu z dziewięciu pełnych kwartałów dotychczasowej działalności.

- Już na początku minionego roku zaznaczaliśmy, że nasz główny cel w 2016 roku to ochrona kapitału, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z powagi kumulacji istotnych czynników ryzyka dla rynków finansowych, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i globalnym. Przytoczę tu chociażby kwestię ścieżki wzrostu stóp procentowych w USA i reperkusji dla rynków wschodzących, Brexit, wybory w USA czy niekorzystne zmiany legislacyjne w Polsce, m.in. dotyczące likwidacji OFE. W ciągu minionego roku byliśmy przygotowani na różne scenariusze, w tym mocno negatywne. Unikaliśmy ryzyka, chroniliśmy wypracowane zyski, a mimo to możemy pochwalić się dodatnimi stopami zwrotu i kontynuacją długoterminowej strategii budowania wartości – podkreślił Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

Sytuacja na rynkach kapitałowych po wspomnianym roku zawirowań stanowi, zdaniem zarządzających CP FIZ, dobrą bazę do budowy portfela z dużym potencjałem wzrostu wartości.

- W 2017 roku mamy większy komfort budowania i rozwijania portfela inwestycyjnego oraz wypracowywania zysków dla inwestorów, gdyż rok 2016 wiele już wyjaśnił. Pomimo obserwowanego w 2016 roku lekkiego spowolnienia, oczekujemy dalszego rozwoju polskiej gospodarki, a w szczególności firm z sektora przemysłowego, eksporterów, producentów gier komputerowych i nowych technologii. Po zainwestowaniu w II półroczu 2016 roku w spółkę Orbitvu o bardzo dużym potencjale wzrostu, mamy nadal dużą pozycję gotówkową i prowadzimy już zaawansowane prace nad nowymi projektami typu private equity, z których Grupa Capital Partners jest znana od wielu lat – powiedział Prezes Chełchowski.

Jeden z projektów private equity, nad którymi prace są bardzo zaawansowane, związany jest - podobnie jak w przypadku Orbitvu - z połączeniem innowacyjnego oprzyrządowania z innowacyjnym oprogramowaniem. Warto przypomnieć, że w ostatnim tygodniu września br. fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners weszły do grona udziałowców Orbitvu - technologicznej spółki z Tarnowskich Gór, której produkty używają m.in. eBay Fashion, Benetton, Rossmann czy Bata. Orbitvu może poszczycić się najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi na skalę światową w obszarze automatycznej fotografii produktowej. Urządzenia wykorzystywane  są  najszerzej w dynamicznie rosnącej  branży e-commerce, dla której szybkość wykonywania zdjęć, jakość i powtarzalność są jednym z  kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Obecnie największym rynkiem dla Orbitvu są Niemcy, a łączna sieć sprzedaży obejmuje 45 państw. Spółka skupia się obecnie na ekspansji w USA, największym rynku e-commerce na świecie.

 

***

TFI Capital Partners

TFI Capital Partners to niezależny podmiot inwestycyjny skoncentrowany ma zarządzaniu funduszami zgodnie ze strategicznymi podejściami inwestycyjnymi absolute return i private equity.

Zespół inwestycyjny TFI Capital Partners składa się z wysokiej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, popartym licznymi sukcesami. Z TFI współpracują również renomowani doradcy finansowi, biznesowi i prawni, którzy uczestniczą w budowaniu wartości przedsięwzięć z portfela inwestycyjnego.

W związku z uzyskaniem w 2015 roku przez subfundusz CP Absolute Return najwyższej stopy wśród wszystkich polskich funduszy rynku kapitałowego, zarządzający portfelem funduszu zostali laureatami prestiżowej nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” – Złoty Portfel, zdobywając ten tytuł w dwóch kategoriach: Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu oraz Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego (www.parkiet.com).

 

___________________________________________________________________________________________________________

Załącznik 1:

Tabela - stopy zwrotu subfunduszy CP FIZ w okresie od IV kw. 2014 do IV kw. 2016 (za poszczególne kwartały, pełne lata 2015 i 2016 oraz okres wszystkich dziewięciu kwartałów)

____________________________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA

 

____________________________________________________________________________________________________________

Załącznik 2:

Wykres - Zmiana WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) subfunduszy CP FIZ oraz zmiana wartości WIG w okresie dziewięciu kwartałów od IV kw. 2014 do IV kw. 2016; stopy zwrotu liczone na podstawie danych na 31.12.2016 względem stanu na 30.09.2014

____________________________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA, dane Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


Wróć

Nasi klienci