Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

21.02.2017

 

Wystartował CP Balanced Equity zarządzany przez TFI Capital Partners

TFI Capital Partners, należące do notowanej na głównym parkiecie GPW spółki Capital Partners S.A., uruchomiło trzeci subfundusz CP FIZ – CP Balanced Equity. W zamkniętej właśnie cyklicznej emisji certyfikatów CP FIZ aż 65% wpłat inwestorów trafiło do nowego subfunduszu.

- Stworzyliśmy CP Balanced Equity w odpowiedzi na oczekiwania licznej grupy inwestorów, chcących rozpocząć inwestowanie zgodnie ze strategią private equity. Inwestycje w fundusze private equity są na świecie popularną formą dywersyfikacji portfela, tymczasem w Polsce certyfikaty funduszy o takim profilu są dostępne dopiero od niedawna. W TFI Capital Partners realizujemy z powodzeniem strategię private equity w ramach CP Private Equity i po 2,5 roku od uruchomienia tego subfunduszu widzimy duże zainteresowanie inwestorów, którzy rozumieją przewagi tej klasy aktywów. Jednocześnie jednak obserwujemy oczekiwania co do wyższej płynności inwestycji już na jej starcie - komentuje Adam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners.

CP Balanced Equity jest zarówno odpowiedzią na zainteresowanie inwestycjami private equity, jak również umożliwia częściowe wychodzenie z inwestycji private equity wcześniej niż po standardowych kilku latach.

CP Balanced Equity wykupi certyfikaty trzy razy w roku - na koniec marca, czerwca i września – do wysokości płynnych aktywów netto na koniec kwartału, w którym przypada odkup, z tym że odkup certyfikatów o wartości ponad 10% aktywów netto subfunduszu CP Balanced Equity w skali roku musi zatwierdzić TFI. CP Private Equity zapewnia wykup cztery razy w roku na koniec każdego kwartału do wysokości aktywów płynnych netto na koniec poprzedniego kwartału, ale jedynie w przypadku certyfikatów, które zostały wyemitowane co najmniej trzy lata przed dniem wykupu. Największą płynność, wynikającą w naturalny sposób z realizowanej strategii inwestycyjnej, oferuje subfundusz CP Absolute Return, który na koniec każdego kwartału wykupuje certyfikaty bez ograniczeń płynnościowych. Jednak CP Absolute Return ma ograniczoną możliwość inwestycji w projekty private equity (do 30% swoich aktywów).

- Nasz nowy subfundusz CP Balanced Equity realizuje strategię do 100% zaangażowania w projekty private equity w obszarze małych i średnich spółek, dzięki czemu spodziewamy się, iż będzie osiągał ponadprzeciętne stopy zwrotu w długim okresie, co jest charakterystyczne dla tej klasy aktywów. Wartość certyfikatu CP Private Equity, funkcjonującego od IV kw. 2014 roku, zwiększyła się w okresie minionych dziewięciu kwartałów o 39,9%, podczas gdy WIG – indeks szerokiego rynku akcji GPW – spadł się w tym czasie o 5,7% - mówi Prezes Chełchowski.

Fundusze private equity kreują wartość dla inwestujących długoterminowo, uzyskując stopy zwrotu wyższe niż indeksy rynków akcji i wykazując stosunkowo niską wrażliwość na kryzysy gospodarcze. Inwestycje dotyczą bowiem firm przewidywalnym modelu biznesowym i wysokim potencjale wzrostu, gdzie wykorzystuje się fundamentalne możliwości poprawy przychodów i zysków. Ponadprzeciętne wyniki są uzyskiwane dzięki zakupom kontrolnych pakietów, co ze swej natury oznacza kilkuletni horyzont inwestycyjny. Dzięki tym czynnikom fundusze private equity regularnie uzyskują wyższe stopy zwrotu niż indeksy rynków kapitałowych, co pokazuje porównanie długoterminowych stóp zwrotu w okresie grudzień 2000 r. – grudzień 2015 r. Indeks Preqin Buyout, odzwierciedlający działalność ponad 8 tys. funduszy private equity, zyskał blisko 450%, podczas gdy indeksy S&P500 Total Return, DAX czy WIG zanotowały zdecydowanie mniejsze wzrosty rzędu 150-250%. Jednocześnie w przypadku kryzysu dot-com 2000-2002 i światowego kryzysu finansowego 2007-2009 fundusze private equity traciły mniej niż indeksy giełdowe i szybciej powracały do przedkryzysowych wartości.

Wyróżnikiem CP FIZ są długoletnie doświadczenia zespołu zarządzającego w zakresie private equity i historia udanych inwestycji w tym zakresie – warto wspomnieć Grupę Duon, Monetię, Symbio czy Gekoplast. Najnowsze inwestycje ogłoszone przez TFI Capital Partners to zakup udziałów spółki Orbitvu (światowy technologiczny lider zautomatyzowanej fotografii produktowej) w drugiej połowie zeszłego roku oraz tegoroczny zakup akcji spółki iPOS. Firma ta od listopada 2016 roku oferuje urządzenie iPOS duet, będące drukarką fiskalną zintegrowaną z terminalem płatniczym oraz aplikacją chmurową iPOS web do zarządzania punktami handlowymi, zgodną z nowym prawem podatkowym. Szeroka dystrybucja urządzenia rozpoczęła się w bieżącym miesiącu.

- Podobnie jak w przypadku Orbitvu, tak i w przypadku iPOS mamy do czynienia z unikalnym połączeniem hardware’u i software’u na najwyższym poziomie. Taką filozofię biznesową znamy chociażby ze spółek z sektora fin-tech, a przed technologicznymi spółkami z naszego portfela widzimy olbrzymie możliwości wzrostu. Orbitvu rewolucjonizuje zautomatyzowaną fotografię produktową, a iPOS zmienia oblicze polskiego handlu – podkreśla Adam Chełchowski.

iPOS został założony z inicjatywy menedżerów z doświadczeniem na rynku rozwiązań dla branży handlu detalicznego. Umowa inwestycyjna, zapewniająca TFI CP kontrolę nad spółką, zawiera rozwiązania silnie motywujące menedżerów iPOS do zwiększania skali biznesu i wartości spółki. Podstawowym rozwiązaniem opracowanym przez iPOS jest jedyny na polskim rynku kasoterminal. Model iPOS duet bazuje na drukarce fiskalnej, a nie na kasie fiskalnej. Drugim głównym elementem urządzenia jest terminal płatniczy wyposażony w klawiaturę i ekran dotykowy. Całość rozwiązania jest zintegrowana z platformą iPOS web, która pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami, usługami, asortymentem i personelem, a równocześnie w łatwy sposób zapewnia wgląd do bieżących informacji o kluczowych aspektach prowadzonej działalności. 

Kasoterminal iPOS, oferowany w cenie porównywalnej do średniej klasy fiskalnej, łączy w sobie niewielkie gabaryty z zaawansowaną funkcjonalnością i możliwością personalizacji. Dodatkowo jest wygodny i łatwy w obsłudze. Tymczasem zakup dużych systemów o rozbudowanych funkcjonalnościach wiąże się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorców nawet kilka razy wyższych kosztów. iPOS duet wypełnia obowiązek fiskalnej rejestracji sprzedaży, posiada terminal płatniczy, a jego aplikacja jest na bieżąco aktualizowana o kolejne nowe funkcjonalności. W efekcie użytkownicy kasoterminali iPOS będą mogli w łatwy sposób dostosować się do nadchodzących zmian w postaci obowiązku stosowania tzw. kas on-line. Dzięki wbudowanemu terminalowi płatniczemu (własność przedsiębiorcy) urządzenie iPOS zapewnia w 5-letnim okresie funkcjonowania jednego stanowiska kasowego aż 2 – 3 tys. zł oszczędności, gdyż przedsiębiorca nie musi ponosić kosztu dzierżawy terminala, co jest obecnie standardem rynkowym. Koszt terminala iPOS umożliwia pominięcie kosztów dzierżawy, które sprawiają, że ponad 80 proc. polskich detalistów nie posiada urządzeń do obsługi płatności bezgotówkowych. Rynek jest przy tym duży – polscy detaliści używają ok. 1,2 mln kas fiskalnych. Warto również zauważyć, że iPOS poszerza zakres oferowanych usług i funkcjonalności, zmierzając do zbudowania systemu, pozwalającego małym sklepom konkurować z dużymi organizacjami i sieciami handlowymi.

 

***

TFI Capital Partners

TFI Capital Partners to niezależny podmiot inwestycyjny skoncentrowany na zarządzaniu funduszami zgodnie ze strategicznymi podejściami inwestycyjnymi absolute return i private equity.

Zespół inwestycyjny TFI Capital Partners składa się z wysokiej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, popartym licznymi sukcesami. Z TFI współpracują również renomowani doradcy finansowi, biznesowi i prawni, którzy uczestniczą w budowaniu wartości przedsięwzięć z portfela inwestycyjnego.

 

___________________________________________________________________________________________________________

Załącznik 1:

Tabela - stopy zwrotu subfunduszy CP FIZ w okresie od IV kw. 2014 do IV kw. 2016 (za poszczególne kwartały, pełne lata 2015 i 2016 oraz okres wszystkich dziewięciu kwartałów)

____________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA

 

 

____________________________________________________________________________________________

Załącznik 2:

Wykres - Zmiana wartości WANCI (Wartości Aktywów Netto Na Certyfikat Inwestycyjny) subfunduszy CP FIZ oraz zmiana wartości WIG w okresie dziewięciu kwartałów od IV kw. 2014 do IV kw. 2016; stopy zwrotu liczone na podstawie danych na 31.12.2016 względem stanu na 30.09.2014

___________________________________________________________________________________________________________

Źródło: Dane TFI Capital Partners SA, Dane Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie


Wróć

Nasi klienci