Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

06.04.2017

 

Data: 6 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Temat: Podsumowanie wyników CP FIZ, prezentacja danych nt. długoterminowych wyników funduszy private equity na świecie, strategii inwestycyjnej TFI Capital Partners oraz wybranych spółek z portfela CP FIZ, zarówno w zakresie inwestycji o profilu private equity, jak i absolute return.

 

Konferencja TFI Capital Partners na temat inwestycji absolute return i private equity

6 kwietnia bieżącego roku odbyła się konferencja TFI Capital Partners na temat inwestycji absolute return oraz private equtiy dla inwestorów CP FIZ, podsumowująca wyniki funduszy. Podczas konferencji zaprezentowano również dane o wynikach funduszy private equity na świecie, strategii inwestycyjnej TFI Capital Partners oraz wybrane spółki z portfela CP FIZ, zarówno inwestycje o profilu private equity, jak i absolute return. 

tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_1.jpgGośćmi specjalnymi na konferencji byli Rolf P. Frehner, kierujący Radą Doradczą TFI Capital Partners oraz zarząd spółki portfelowej CP FIZ - Symbio Polska. 

Rolf P. Frehner jest Dyrektorem Zarządzającym w Vontobel – szwajcarskiej instytucji bankowości prywatnej oraz inwestycyjnej, a także asset management o wartości aktywów powierzonych przez klientów przekraczającej 155 mld CHF. Wcześniej pracował m.in. w takich instytucjach, jak Credit Suisse, Winterthur, RBS Couts, Sal. Oppenheim i Deutsche Bank. Pan Frehner przedstawił kontekst międzynarodowy i zalety długoterminowego inwestowania na rynku private equity w stosunku do głównych rynków akcyjnych. Zachęcił też do zainwestowania czasu w poznanie tej klasy aktywów, aby móc czerpać z niej zyski w długim terminie.

tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_6.jpgAdam Chełchowski, Prezes Zarządu TFI Capital Partners, opowiedział o filozofii inwestycyjnej TFI Capital Partners i wzrostach wartości certyfikatów CP FIZ . 

Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszych pełnych dziesięciu kwartałów działalności CP Private Equity i CP Absolute Return (4Q 2014 – 1Q 2017) ich stopy zwrotu to odpowiednio 48,5% oraz 38,8%. Dla porównania WIG – indeks szerokiego rynku akcji na warszawskiej GPW – zyskał w tym czasie jedynie 5,5%.

- Co więcej, na dziesięć kwartałów istnienia CP FIZ aż w ośmiu kwartałach zanotowaliśmy dodatnie stopy zwrotu. To bardzo korzystna statystyka. Potrafimy generować wartość także w dłuższym terminie, co pokazuje nasz „stary” fundusz Capital Partners Investment I FIZ, który od 2011 roku pomnożył zainwestowany kapitał ponad czterokrotnie – podkreślił Adam Chełchowski.

tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_3.jpgAby umożliwić inwestorom lepsze zrozumienie przesłanek, którymi kieruje się TFI Capital Partners, dobierając spółki do portfela funduszu, w kolejnej części konferencji omówiono bliżej łącznie sześć przykładowych inwestycji z portfela CP FIZ: trzy spółki o profilu private equity i trzy o profilu absolute return.

Inwestycje private equity CP FIZ przedstawił Konrad Korobowicz, Wiceprezes Zarządu Capital Partners, spółki-matki TFI Capital Partners. W swoim wystąpieniu mówił o genezie i potencjale inwestycji w wiodącego jakościowo na skalę światową producenta zautomatyzowanych urządzeń do fotografii produktowej (Orbitvu), jak również o najnowszej inwestycji private equity CP FIZ – spółce iPOS, która wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie fiskalne w postaci kasoterminala, będącego niezwykle atrakcyjną propozycją dla sektora małych i średnich firm handlowych oraz usługowych. tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_2.jpg

Kolejną inwestycję private equity CP FIZ – producenta żywności ekologicznej Symbio Polska - przedstawili członkowie zarządu tej spółki, Panowie Bartosz Deptuła i Zbigniew Kozłowski. Prezentacja była skupiona na strategii ekspansji geograficznej i produktowej spółki, jej historii i wypracowanych przewagach konkurencyjnych, jak również potencjale wzrostu polskiego rynku żywności ekologicznej.tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_4.jpg

Joanna Kwiatkowska, Członek Zarządu TFI Capital Partners oraz Zarządzająca Aktywami CP FIZ omówiła inwestycje portfela absolute return. Jako przykłady inwestycji giełdowych o profilu absolute return zostały przedstawione spółki Alior Bank, Vigo System i 11 bit studios. Dla każdej z tych spółek zostały omówione czynniki, które umożliwiają im osiąganie istotnego wzrostu wartości, niezależnie od trendów na rynku akcji, a więc spełnianie podstawowego kryterium dla inwestycji o tym profilu.

- Do portfela absolute return co do zasady kupujemy akcje spółek, które w innych okolicznościach kupilibyśmy w ramach inwestycji private equity, gdyby było to możliwe – powiedziała Joanna Kwiatkowska.tl_files/klienci/nowy/Capital Partners/6.04_CP_5.jpg

O profilu płynnościowym certyfikatów poszczególnych subfunduszy CP FIZ, wynikającym z maksymalnego limitu na inwestycje o ograniczonej płynności, w tym w szczególności nienotowane na giełdach, szczegółowo opowiedział Stanisław Markowski, Dyrektor Sprzedaży TFI Capital Partners.

Po zakończeniu prezentacji zarządzający odpowiadali na pytania inwestorów w bezpośredniej rozmowie. Uczestnicy konferencji podkreślali, że taka forma komunikacji inwestycyjnej jest dla nich cenna i stanowi obok osiąganych wyników CP FIZ o wyjątkowości usługi oferowanej przez TFI Capital Partners.

 

Wróć

Nasi klienci