Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

01.06.2017

 

Fundusz TFI Capital Partners sfinalizował transakcję sprzedaży sieci Monetia z IRR 110%

TFI Capital Partners, należące do notowanej na głównym parkiecie GPW spółki Capital Partners S.A., dokonało transakcji wyjścia z inwestycji w Monetię - największą ogólnopolską sieć agencji płatniczych, która pośredniczy w płatnościach wartych 3,6 mld PLN rocznie. Całkowita wartość transakcji sprzedaży pod koniec maja 2017 r. miała wartość 16,6 mln PLN, natomiast trzy lata wcześniej kwota zakupu Monetii wyniosła 2,4 mln PLN, przy czym spółka posiadała wówczas zbliżoną kwotę gotówki. Zrealizowana roczna stopa zwrotu z tej inwestycji mierzona wskaźnikiem IRR to 110%. Nabywcą Monetii jest giełdowa spółka Aplitt.

- Wykorzystaliśmy szansę do zakupu Monetii, wydzieliliśmy ją ze struktur banku, zrealizowaliśmy strategię rozwoju biznesu i budowy wartości. Zaangażowanie w transakcję menedżerów spółki zmotywowało ich do solidnej pracy. Wszystko to przełożyło się na wysoką stopę zwrotu, jaką mogliśmy zrealizować na tej transakcji – podkreśla Konrad Korobowicz, Wiceprezes Zarządu Capital Partners SA.

Członkowie zarządu spółki Monetia, którzy byli współinwestorami funduszu Capital Partners Investment I FIZ, objęli w spółce nadrzędnej Certis Investments 40% udziałów. Jest to przykład zastosowania w praktyce formuły Management Buyout (MBO).

Pomimo zmniejszania skali płatności gotówkowych na rzecz płatności elektronicznych członkowie zespołu Capital Partners wraz z menedżerami Monetii zrealizowali strategię wzrostu i umocnili pozycję spółki jako lidera rynku.

 

Monetia – liczba placówek

 

Monetia – skorygowana EBITDA (mln PLN)

 

W okresie od zawarcia umowy warunkowej zakupu Monetii przez Capital Partners sieć punktów płatniczych zwiększyła się o połowę, do 730 placówek na koniec 2016 roku, a wyniki finansowe – w zależności od poziomu - wzrosły nawet kilkukrotnie. Monetia wykorzystała przewagę konkurencyjną, wynikającą z efektu skali sieci placówek, przy czym istotne było również rozpoczęcie działalności w niszy związanej z outsourcingiem obsługi kasowej i pozyskanie klientów instytucjonalnych w postaci urzędów skarbowych, sądów i jednostek samorządu terytorialnego, a także banków. Uruchomiona została również usługa przelewów międzynarodowych Monetia24.

Do formalnego zakupu Monetii przez Capital Partners doszło w maju 2014 roku. Projekt wymagał niestandardowych prac, a przygotowanie Monetii do finalizacji transakcji trwało półtora roku. W listopadzie 2012 roku, kiedy została zawarta umowa warunkowa z prawem do zarządzania spółką i generowanych przez nią środków pieniężnych, Monetia była agencją bankową Banku DnB Nord, która nie mogła funkcjonować niezależnie (wspólny system IT i kadra, stroną wszystkich umów był bank, który realizował też całość rozliczeń i przepływów). Ponadto, niezbędne było uzyskanie od Komisji Nadzoru Finansowego licencji Krajowej Instytucji Płatniczej.

Transakcja wyjścia z inwestycji w Monetię jest kolejną transakcją, jakiej dokonał zespół Capital Partners. Inne zakończone inwestycje private equity obejmowały sprzedaż spółek lub ich części liderom rynkowym, takim jak KGHM, SKOK, EMPiK, Gazprombank czy Fortum Holding. Ostatnim wyjściem z inwestycji private equity przez TFI Capital Partners była sprzedaż w 2016 roku posiadanego pakietu akcji Grupy Duon, zajmującej się obrotem i dystrybucją gazu oraz energii elektrycznej.

Od lipca 2011 roku do końca marca 2017 roku wartość certyfikatu Capital Partners Investment I FIZ wzrosła o 330%. TFI Capital Partners zarządza również funduszem CP FIZ, którego subfundusze CP Absolute Return, CP Private Equity i istniejący od połowy lutego br. CP Balanced Equity są dostępne dla zewnętrznych inwestorów. W okresie od IV kw. 2014 roku do I kw. 2017 r. wycena certyfikatu inwestycyjnego CP Absolute Return zwiększyła się o 38,8%, a CP Private Equity – o 48,5%, przy czym w omawianym okresie wartość WIG, indeksu szerokiego rynku akcji GPW, wzrosła jedynie o 5,5%. W portfelu private equity CP FIZ znajdują się takie spółki, jak producent żywności ekologicznej Symbio, światowy lider technologii zautomatyzowanej fotografii produktowej Orbitvu czy oferująca innowacyjny kasoterminal firma iPOS.

 

***

TFI Capital Partners

TFI Capital Partners to niezależny podmiot inwestycyjny skoncentrowany ma zarządzaniu funduszami zgodnie ze strategicznymi podejściami inwestycyjnymi absolute return i private equity.

Zespół inwestycyjny TFI Capital Partners składa się z wysokiej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, popartym licznymi sukcesami. Z TFI współpracują również renomowani doradcy finansowi, biznesowi i prawni, którzy uczestniczą w budowaniu wartości przedsięwzięć z portfela inwestycyjnego.

W związku z uzyskaniem w 2015 roku przez subfundusz CP Absolute Return najwyższej stopy wśród wszystkich polskich funduszy rynku kapitałowego, zarządzający portfelem funduszu zostali laureatami prestiżowej nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” – Złoty Portfel, zdobywając ten tytuł w dwóch kategoriach: Najlepszy fundusz absolutnej stopy zwrotu oraz Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego (http://www.parkiet.com/artykul/1465454.html).

 

Wróć

Nasi klienci