Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

14.06.2018

 

Raport bieżący z plikiem 27/2018

Zarząd Capital Partners S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi dokument w załączniku.

Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonych dokumentach projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informuje, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad NWZ i brzmienie projektów uchwał.

30629240_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Capital_Partners_11.07.2018r.pdf

30629240_Projekty_uchwal_NWZ_Capital_Partners__11.07.2018.pdf

 

Wróć

Nasi klienci