Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

17.08.2018

 

Raport bieżący 33/2018

Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2018 r. Pan Paweł Bala przekazał zawiadomienie o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zwiększeniu mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 14 sierpnia 2018r., rejestracja zmiany kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.741.908 akcji, które stanowiły 12,75% w kapitale zakładowym i uprawniały do 2.741.908 głosów, stanowiących 12,75% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.741.908 akcji, które stanowią 16,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 2.741.908 głosów, stanowiących 16,13% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.741.908 głosów, stanowiących 12,75% ogólnej liczby głosów;

10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: 2.741.908 głosów, stanowiących 16,13% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, w związku z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uprzejmie informuję o zwiększeniu posiadanego przeze mnie łącznie z moją żoną Anną Bala udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 14 sierpnia 2018r., rejestracja zmiany kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 4.320.436 akcji, które stanowiły łącznie 20,10% w kapitale zakładowym i uprawniały łącznie do 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 20,10% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 4.320.436 akcji, które stanowią łącznie 25,41% w kapitale zakładowym i uprawniają łącznie do 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 25,41% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: łącznie 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 20,10% ogólnej liczby głosów;

10) Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów z posiadanych aktualnie akcji: łącznie 4.320.436 głosów, stanowiących łącznie 25,41% ogólnej liczby głosów."

 

Wróć

Nasi klienci