Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Capital Partners

02.01.2019

 

Raport bieżący 1/2019

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka"), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty kwartalne:

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 25 kwietnia 2019 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 24 października 2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2019 r.

II. Raport półroczny:

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 5 września 2019 r.

III. Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za rok 2018 - 21 marca 2019 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Spółka oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

 

Wróć

Nasi klienci