Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

25.04.2013


Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A podjęło uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję. Zgodnie z podjętymi przez ZWZ uchwałami skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.
W skład Rady Nadzorczej City Interactive S.A. wchodzą: Krzysztof Sroczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Dworak– Członek Rady Nadzorczej, Lech Tymiński– Członek Rady Nadzorczej, Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Litwiniuk – Członek Rady Nadzorczej.
Życiorysy oraz oświadczenia Członków Rady Nadzorczej znajdują sie na stronie internetowej Emitenta w zakładce relacjie inwestorskie.

Wróć

Nasi klienci