Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

08.05.2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku 2013, Zarząd City Interactive S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2013 roku, który zostanie opublikowany 10 maja 2013 roku.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Wróć

Nasi klienci