Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

28.05.2013

Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał z Krajowego Depozytu Papieru Wartościowych potwierdzenie, że dniu dzisiejszym nastąpił całkowity, terminowy wykup obligacji serii C City Interactive S.A. oraz wypłata odsetek z przedmiotowych obligacji.
Tym samym Emitent dopełnił wszelkich formalności wobec Obligatoriuszy, którzy objęli obligacje serii C , o których emisji Spółka informował w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 28 września 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 21 lutego 2012 roku.
Łączna cena wykupu obligacji serii C wraz z odsetkami wyniosła: 15.577.500,00 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Wróć

Nasi klienci