Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

29.05.2013

Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 29 maja 2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze") dotyczące zwiększenia przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w City Interactive S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w City Interactive S.A.
Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 27 maja 2013 roku.
Na dzień 27 maja 2013 roku Fundusze posiadały 726 .451 akcji Emitenta, co stanowi 5,74% kapitału zakładowego Emitenta i 5,74% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

[Załączniki]

Wróć

Nasi klienci