Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

07.06.2013

GPW: Komunikat - ostatnia sesja notowań dla obligacji CIA0613

Komunikat - ostatnia sesja notowań dla obligacji CIA0613

Komunikat

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 7 czerwca 2013 roku

(CATALYST)

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy informuje, że 14 czerwca 2013 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii D wyemitowanych przez spółkę CITY INTERACTIVE S.A. (CIA0613), o terminie wykupu 26 czerwca 2013 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCTINT00042".

Wróć

Nasi klienci