Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

10.06.2013

Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2013r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO, ("Fundusz") dotyczące zwiększenia przez Fundusz samodzielnie udziału w ogólnej liczbie głosów w City Interactive S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w City Interactive S.A.
Przekroczenie przez Fundusz progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 6 czerwca 2013 roku.
Na dzień 10 czerwca 2013 roku QUERCUS Parasolowy SFIO samodzielnie posiadał 663.307 akcji Emitenta, co stanowi 5,24% kapitału zakładowego Emitenta i 5,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

[Załącznik]

Wróć

Nasi klienci