Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

19.06.2013


City Interactive S.A. informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza City Interactive S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych, z którym zostanie zawarta umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Emitenta. Wybranym podmiotem jest: CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-042), przy ul. Nowy Świat 49, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3767.
Przedmiotem umowy zawieranej z wybranym podmiotem będzie:
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego City Interactive S.A. za pierwsze półrocze 2013r.;
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za pierwsze półrocze 2013 r.;
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego City Interactive S.A. za rok 2013;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2013.
Umowa z w/w podmiotem, zawarta zostanie na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z wydaniem opinii i raportów z przeprowadzonego przeglądu i badania.
Emitent korzystał z usług CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w związku z przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012, o czym informował w raporcie bieżącym nr 16/2012 opublikowanym w dniu 24 maja 2012r.

Wróć

Nasi klienci