Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

26.06.2013


Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał z Krajowego Depozytu Papieru Wartościowych potwierdzenie, że dniu dzisiejszym nastąpił całkowity, terminowy wykup obligacji serii D.
Tym samym Emitent dopełnił wszelkich formalności wobec Obligatoriuszy, którzy objęli obligacje serii D , o których emisji Spółka informował w raporcie bieżącym nr 33/2012 z dnia 30 października 2012 roku.
Łączna cena wykupu obligacji serii D wyniosła: 6.000.0000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

Wróć

Nasi klienci