Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

City Interactive

10.07.2013

Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wedle wstępnych szacunków Spółki skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową City Interactive w drugim kwartale 2013 roku przekroczyły 12 mln zł.
Powyższe szacunki zostały przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach:
Walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez City Interactive S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn. pomniejszone o wszystkie udzielone i spodziewane rabaty, zwroty oraz prowizje. Przedstawione szacunki nie podlegały sprawdzeniu przez biegłego rewidenta.
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2013r. zostanie opublikowany przez Emitenta w dniu 26 sierpnia br.

Wróć

Nasi klienci