Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay, Orphee

18.03.2014

Wkrótce prognoza wyników Orphée

Orphée, spółka zależna PZ Cormay, spodziewa się, że jej skonsolidowane przychody wzrosną w 2014 r. do 200 mln zł, a marża EBITDA do 18 proc. Orphée w najbliższym czasie opublikuje prognozę wyników.

"Spodziewamy się, że skonsolidowane przychody Orphée w 2014 r. wyniosą 200 mln zł, a marża EBITDA wzrośnie do 18 proc." - powiedział na konferencji Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay i przewodniczący rady dyrektorów Orphée.

"Wkrótce opublikujemy prognozę wyników finansowych Orphée na 2014 rok. Będzie ona uwzględniała przeniesienie do grupy Orphée pozostałych aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych ze spółki PZ Cormay oraz pełną konsolidację Diesse" - dodał.

W 2013 r. grupa PZ Cormay miała 186,9 mln zł przychodów (wzrost o 77% rok do roku) i 30,8 mln zł EBITDA (wzrost o 76% rok do roku), co oznacza marżę EBITDA 16,5 proc. Pod koniec maja 2013 r. PZ Cormay przewidywał, jego przychody skonsolidowane w 2013 roku mogą przekroczyć 200 mln zł, a celem było wypracowanie rentowności EBITDA powyżej 20 proc. Podczas konferencji prezes Tuora wskazał na słabsze I półrocze Diesse, głęboką restrukturyzację Innovation Enterprises (Irlandia) – wyjście ze strat na zyski od IV kw. 2013, prowadzenie procesów reorganizacji struktury grupy kapitałowej oraz akwizycji Diesse, prowadzenie projektów R&D oraz relatywnie wysokie koszty sprzedaży w spółce włoskiej. Czynniki te, wg spółki, miały w dużej mierze charakter przejściowy lub jednorazowy.

W ramach grupy PZ Cormay prowadzona jest reorganizacja, polegająca na przenoszeniu aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych grupy ze spółki PZ Cormay do zależnej grupy Orphée. Docelowo PZ Cormay S.A. ma zajmować się rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych produktów (m.in. analizatora BlueBox) oraz zarządzaniem strategicznym. Zakończeniem procesu ma być utworzenie w II kwartale 2014 r. spółki Orphée Poland, która przejmie pozostającą jeszcze w PZ Cormay działalność na rynku polskim. W maju 2013 r. Orphée przejęła dotychczasowe spółkę zależną PZ Cormay z Irlandii (Innovation Enterprises) oraz spółki handlowe z Rosji i Białorusi.

Grupa PZ Cormay SA przypomniała plany inwestycyjne (nowe produkty) na lata 2014-2015, które zakładają nakłady w wysokości 94,2 mln zł. W efekcie ukończone mają być analizatory BlueBox I (badania podczas wizyty u lekarza), Equisse (biochemia) i Hermes (hematologia), a także ma powstać centrum produkcyjne w SSE Lublin. Plany inwestycyjne mają zostać sfinansowane poprzez środki własne (ok. 26 mln zł), zatwierdzoną przez NWZ emisję akcji PZ Cormay z prawem poboru (ok. 36 mln zł), przyznane dotacje unijne (27,2 mln PLN) oraz kolejne dotacje lub zyski przyszłych okresów (ok. 5 mln PLN).

Na badania i rozwój oraz wdrożenie analizatora BlueBox PZ Cormay przeznaczy 60,5 mln zł (39,3 mln zł ze środków własnych i 21,2 mln zł z dotacji). Badania nad urządzeniem BlueBox II mają kosztować w tym okresie 9,6 mln zł (5,9 mln zł ze spółki, 3,7 mln zł z dotacji). Nakłady na analizator Hermes będą wynosiły 5,1 mln zł (1,4 mln zł z dotacji), a na Equisse 9,3 mln zł (0,9 mln zł z dotacji). Budowa zakładu produkcyjnego, niezwiązana z analizatorami BlueBox I i Equisee, w latach 2014-2015 ma kosztować 9,8 mln zł w całości pokrytych ze środków spółki. Na wymienione cele spółka wydała łącznie do końca 2013 roku 37,7 mln zł.

 

Wróć

Nasi klienci