Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

06.05.2014

Techniczna zmiana daty sprawozdania skonsolidowanego

 

Na łamach portalu "Money.pl" głos w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Cormay zabrał prezes, Tomasz Tuora. KNF zawiesił obrót akcjami spółki do dnia 13 maja włącznie, za sprawą opóźnienia w publikacji skonsolidowanego raportu grupy PZ Cormay. Audytor chciał poczekać do czasu publikacji raportu zależnej Grupy Orphée, co ma nastąpić 7 maja.

 

- Wszystkie spółki grupy PZ Cormay miały zbadane jednostkowe sprawozdania za 2013 rok do 30 kwietnia, a audytorzy wydali opinie bez zastrzeżeń. Teraz mamy do czynienia z kwestią techniczną, związaną z planową publikacją raportu Grupy Orphée 7 maja, co opóźnia publikację raportu skonsolidowanego PZ Cormay - powiedział w rozmowie z portalem prezes Tomasz Tuora.

 

- Warto podkreślić, że w terminie opublikowaliśmy sprawozdanie roczne PZ Cormay SA, zaudytowane przez tego samego audytora. W wyniku audytu zysk netto okazał się wyższy niż narastająco po czterech kwartałach. Kwestia daty publikacji raportu ma dla mnie charakter drugoplanowy, gdyż - co najważniejsze - grupa PZ Cormay ma silne fundamenty i pomyślnie rozwija działalność operacyjną - dodał Tomasz Tuora.

 

Dowiedz się więcej z Money.pl [Tutaj]

Raport bieżący PZ Cormay S.A. w sprawie zmiany daty publikacji raportu skonsolidowanego [LINK]

Raport bieżący PZ Cormay S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami [LINK]

Wróć

Nasi klienci