Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

28.08.2014

Zarząd PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 sierpnia 2014r.
Ogólna liczba akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") wynosiła 18.981.746 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysiąc siedemset czterdzieści sześć) akcji, stanowiących 59,57% kapitału zakładowego Spółki.
Poniżej przedstawimy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ:
1. Total FIZ z siedzibą w Warszawie zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 6.727.287, co stanowiło 35,44% głosów na NWZA i wynosi 21,11% ogólnej liczbie głosów.
2. Planezza LTD z siedzibą na Cyprze - liczba głosów z akcji wynosiła 3.065.345, co stanowiło 16,15% głosów na NWZA i wynosi 9,62% ogólnej liczbie głosów.
3. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 1.662.919, co stanowiło 8,76% głosów na NWZA i wynosi 5,22% ogólnej liczbie głosów.
4. Fundusze Inwestycyjne: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji wynosiła 1.546.707, co stanowiło 8,15% głosów na NWZ i wynosi 4,9% ogólnej liczbie głosów.
5. Amplico OFE z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 1.261.591, co stanowiło 6,65% głosów na NWZA i wynosi3,96% ogólnej liczbie głosów.
6. TTL1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 1.120.000, co stanowiło 5,9% głosów na NWZ i wynosi 3,52% ogólnej liczbie głosów.
7. ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 1.200.000, co stanowiło 6,32% głosów na NWZA i wynosi 3,77% ogólnej liczbie głosów.

Wróć

Nasi klienci