Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

28.08.2014

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że koryguje treść raportu bieżącego nr 67/2014 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 roku w następującym zakresie:

Było:
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Powinno być:
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. W 2005 roku Pan Marek Warzecha został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Zgodnie z oświadczeniem Pana Marka Warzechy pomimo, że wierzytelność, która stanowiła podstawę wpisu została przez niego w całości zaspokojona, a Pan Marek Warzecha nie posiada jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań względem osób trzecich, ze względów proceduralnych, do dnia dzisiejszego Pan Marek Warzecha figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Wróć

Nasi klienci