Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

28.08.2014

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że koryguje treść raportu bieżącego nr 67/2014 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 roku, z powodu omyłki pisarskiej w nazwie Spółki Famur S.A. w następującym zakresie:

Było:
Pan Wojciech Wrona w latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Famak S.A., od 2012 Prezesa Zarządu Gwarant GK S.A. – aktualnie doradca Zarządu. W latach 2008-2012 Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A., a w latach 2007-2008 r. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. W swojej zawodowej karierze zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Zamet BM S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwna Śrem S.A., Fumar International Trade S.A., Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. W latach 2002-2008 kolejno pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu Fumar S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Do najważniejszych osiągnieć należy w 2006 r. wprowadzenie na giełdę spółki Fumar S.A., realizacja autorskiego pomysłu budowania grupy odlewniczej Polska Grupa Odlewnicza obecnie spółka notowana na GPW oraz zbudowanie na bazie wydzielonej hali produkcyjnej z Pioma S.A. grupy Zamet Industry i wprowadzenie na GPW z kapitalizacją ponad 400 mln zł.

Powinno być:
Pan Wojciech Wrona była członkiem Zarządów w następujących spółkach: (i) w latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Famak S.A., (ii) w 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gwarant GK S.A.,(aktualnie jest związany z tą spółką jako doradcą Zarządu), (iii) w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A., (iv) w latach 2007-2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., (v) w latach 2002-2008 kolejno pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu Famur S.A. Od 2009 r. Pan Wojciech Wrona jest członkiem Rad Nadzorczych w spółce Zamet BM S.A.. Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej następujących spółek: (i) Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. od 2006 r. do 2008 r., (ii) Odlewnia Żeliwna Śrem S.A. w latach 2007 - 2009, (iii) Famur International Trade S.A. od 2007 r. do 2008 r., (iv) Pioma S.A. w 2006 r., (v) Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. w latach 2003 – 2006. W 2002 r. był Specjalistą ds. Marketingu w Lodus Sp. z o.o.. Pan Wojciech Wrona jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Do najważniejszych osiągnieć zawodowych Pana Wojciecha Wrony należą: (i) przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji spółki Famur S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) utworzenie grupy odlewniczej Polska Grupa Odlewnicza, które akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz utworzenie grupy Zamet Industry S.A. na bazie wydzielonego majątku ze spółki Pioma S.A. i przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji Zamet Industry S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wróć

Nasi klienci