Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

28.08.2014

W uzupełnieniu i nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71 opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2014 r., Zarząd PZ Cormay S.A. przekazuje informacje dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Wiceprezesa Zarządu .

Pan Wojciech Suchowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, o specjalności Zarządzanie Finansami. W latach 2013-2014 był Członkiem Zarządu i Zastępcą Dyrektora Generalnego w spółce FUGO S.A. w Koninie oraz Członkiem Rady Nadzorczej, a następnie Członkiem Zarządu w Fugo Odlew Sp. z o.o. w Koninie. Od 2009 r. do 2012 r. był Dyrektorem Generalnym i Przewodniczącym Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. (Belgia). W latach 2009-2010 był Prezesem Zarządu Ponar Real Estate Sp. z o.o. W latach 2009 – 2010 był Członkiem Zarządu spółki publicznej Relpol S.A. Od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce publicznej Ponar Wadowice S.A. w Warszawie, a od stycznia 2010 r. Wiceprezesa Zarządu. W latach 2003–2011 prowadził własną działalność gospodarczą w postaci doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Do 2011 r. świadczył usługi na rzecz podmiotów związanych z grupą kapitałową Gremi. Pan Wojciech Suchowski w ramach prowadzonych projektów pełnił funkcje dyrektora finansowego m.in. w KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o. i Dragmor Sp. z o.o. W latach 2002–2003 był analitykiem finansowym w Krakowskim Centrum Inwestycyjnym S.A. W 2002 r. był analitykiem finansowym w Gremi Grzegorz Hajdarowicz. W latach 1997 r. do 2001 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego w spółce Chłodnie Zgoda Sp. z o.o..

Pan Wojciech Suchowski zdobywał doświadczenie we współpracy z Grupą Gremi w kilku segmentach przedsiębiorczości (restrukturyzacji przedsiębiorstw, inwestycjach w sektorze nieruchomości, projektach rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projektach deweloperskich). Podczas pełnienia funkcji w zarządach spółek notowanych na GPW brał udział w procesach restrukturyzacji.

Wróć

Nasi klienci