Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

01.09.2014

Skonsolidowany raport półrocznyWYBRANE DANE FINANSOWE w tys.
w tys. EUR

półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 53389 50207 12777 11914

II. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -6657 5664 -1593 1344

III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO -6264 4991 -1499 1184

IV. ZYSK ( STRATA ) NETTO -8025 4551 -1921 1080

V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3040 -5773 -728 -1370

VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2696 -70911 -645 -16827

VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2591 7546 620 1791

VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM -3145 -69138 -753 -16407

IX. SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 293933 295678 70642 71296

X. AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 181370 174672 43589 42118

XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 76240 68530 18323 16524

XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 43684 36661 10499 8840

XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 32556 31869 7824 7684

XIV. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 217693 227148 52319 54771

XV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 31862 31862 7657 7683

XVI. LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 31861977 31861977 31861977 31861977

XVII. -0,252 0,143 -0,060 0,034

XVIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 6,832 7,129 1,642 1,719

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

XIX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW .TOWARÓW I USŁUG 30831 27791 7379 6595

XX. ZYSK ( STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1259 2772 -301 658

XXI. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO -1289 -7918 -308 -1879

XXII. ZYSK ( STRATA ) NETTO -1391 -8119 -333 -1927

XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4235 -8619 -1014 -2045

XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2322 -2867 -556 -680

XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 9470 3252 2266 772

XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM 2913 -8234 697 -1954

XXVII. SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 158089 149940 37994 36155

XXVIII. AKTYWA TRWAŁE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 107307 100481 25789 24229

XXIX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 53858 44149 12944 10645

XXX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 341 345 82 83

XXXI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 26757 25735 6431 6205

XXXII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 104231 105791 25050 25509

XXXIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 31862 31862 7657 7683

XXXIV. LICZBA AKCJI (SZT) (KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 31861977 31861977 31861977 31861977

XXXV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,044 -0,251 -0,011 -0,060

XXXVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ( KONIEC PÓŁROCZA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2014/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2013 ) 3,271 3,320 0,786 0,801

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci