Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay

09.09.2014

Zarząd spółki PZ Cormay S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2014 r., Emitent otrzymał od osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z którego wynika, że w dniu 4 września 2014 r. dokonała ona transakcji na akcjach Emitenta, nabywając 206 000 sztuk akcji Spółki po cenie 4,85 PLN za jedną akcję. Transakcja ta została dokonana na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trakcie sesji zwykłej. Osoba powyższa nie wyraziła zgody na opublikowanie jej danych osobowych.

Wróć

Nasi klienci