Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Cormay, Orphee

18.03.2014

Czwarty kwartał wskazał kierunek

 

Miejsce: Warszawa

Czas: 18 marca 2014 r.

Temat: Omówienie wyników Grupy PZ Cormay za 4 kwartały 2013 r. oraz przedstawienie kluczowych wydarzeń, spodziewanych w kolejnych okresach

 

W IV kwartale widoczne były już efekty synergii sprzedażowych oraz restrukturyzacji irlandzkiej spółki. Wyniki roczne najwyższe w historii, rośnie rentowność sprzedaży.

Grupa PZ Cormay zanotowała narastająco po 4 kwartałach 2013 roku 186,9 mln zł przychodów (+77% rok do roku) i 88,7 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+100% rdr). Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 42,1% do 47,4%. Grupa wygenerowała 30,8 mln zł wyniku EBITDA (+76% rdr). Skokowy wzrost skali biznesu Grupy PZ Cormay to efekt pełnej konsolidacji wyników Diesse – włoskiej grupy specjalizującej się w analizatorach oraz testach z zakresu immunologii, mikrobiologii oraz ESR (popularny wskaźnik OB).

- Tak wysokie dynamiki wyników uzyskaliśmy pomimo procesu akwizycji i operacyjnej konsolidacji spółek grupy, głębokiej restrukturyzacji spółki irlandzkiej, projektów R&D oraz reorganizacji struktury grupy kapitałowej, a także relatywnie wysokich kosztów sprzedaży w Diesse – powiedział podczas konferencji Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A.

 

Bezpieczeństwo najważniejsze

Warto zauważyć, że pełna konsolidacja wyników Diesse sprawiła, iż w rachunku zysków pojawiło się w kosztach 3,7 mln zł odsetek włoskiej grupy. Dodatkowo, w 2013 roku Grupa PZ Cormay zaksięgowała 2,9 mln zł podatku dochodowego, z czego aż około 2,3 mln zł przypadało na Diesse (we Włoszech realna stopa podatkowa może przekroczyć 40%). Dla porównania – w 2012 roku podatek dochodowy Grupy PZ Cormay miał wartość poniżej 0,1 mln zł. Miejsca na optymalizację jest więc sporo. Tym bardziej, że w Grupie Orphée znajduje się irlandzka spółka Innovation Enterprise, która ma jeszcze nierozliczone ponad 3,5 mln euro strat z lat ubiegłych i funkcjonuje w przyjaznym otoczeniu biznesowym i podatkowym (CIT 12,5%).

Tymczasem wspomniane czynniki sprawiły, iż dynamika wzrostu zysku netto w 2013 roku nie była równie wysoka, co dynamika wzrostu na wyższych poziomach. Natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyraźnie różnił się od zysku netto grupy kapitałowej. Powód? Finansowanie akwizycji Diesse odbywa się na poziomie zależnej od PZ Cormay spółki Orphée, w wyniku czego udział PZ Cormay w kapitale tejże spółki zniżył się ze 100% w pierwszej połowie 2012 roku do 54,45% obecnie. Jednocześnie - tak jak już wcześniej wspomniano - Orphée posiada obecnie 50% Diesse.

- Chcemy możliwie szybko zakończyć pełną akwizycję Diesse, by uwalniać kolejne efekty synergii, a wyniki uzyskiwane przez Diesse w całości przypadały na akcjonariuszy Orphée – powiedział Tomasz Tuora.

Dodał, że w celu sfinalizowania przejęcia pozostałych 50% akcji Diesse, Orphée zamierza przeprowadzić w II kwartale br. emisję akcji. Emisja prywatna skierowana będzie do inwestorów finansowych, ale akcje kupi również PZ Cormay – tak, aby posiadać pakiet kontrolny (powyżej 50% w kapitale i głosach). Spodziewana wartość emisji to około 45 mln zł, z czego około 30 mln zł będzie przeznaczone na zakup 50% Diesse (z emisji akcji latem 2013 roku spółka pozyskała na ten cel ok. 35 mln zł), a reszta na spłatę wyżej oprocentowanego zadłużenia (faktoring w Diesse), kapitał obrotowy.

Dlaczego raczej nie dojdzie do emisji obligacji skierowanych do mBanku (do 40 mln zł), jaka została zapowiedziana w lutym?

- Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo finansowe. Po analizach struktury zadłużenia przy posiadaniu 100% Diesse i rozkładu zysku dla akcjonariuszy (dług kosztuje i trzeba go spłacić), zadecydowaliśmy wraz z doradcami o przeprowadzeniu emisji akcji jeszcze przed przejściem Orphée na główny parkiet GPW – zakomunikował Prezes Tuora.

Dodał również, że wkrótce Orphée opublikuje prognozy finansowe na 2014 rok. [więcej]

- Mamy świadomość, że Orphée wchodzi właśnie do grona firm, które znajdują się na radarze inwestycyjnym wielu funduszy typu private equity. Obserwujemy również najwyższe wyceny w transakcjach przejęć w branży diagnostyki laboratoryjnej w przypadku spółek o sprzedaży rocznej 50-100 mln euro. Nie jesteśmy obecnie zainteresowani tego typu ofertami. Skupiamy się na wzroście przychodów i generowanych marż, na uwalnianiu licznych synergii w ramach grupy kapitałowej – zakomunikował Tomasz Tuora.

 tl_files/klienci/nowy/Cormay/18.03 Cormay (1).jpg

Ważny koniec roku

Czwarty kwartał 2013 roku był ważny z kilku powodów. Przede wszystkim, widoczne były już efekty synergii sprzedażowych w ramach grupy kapitałowej (Diesse), podobnie jak efekty restrukturyzacji w Innovation Enterprises. To dobry prognostyk na kolejne okresy. Przyjrzyjmy się liczbom. W IV kwartale skonsolidowane przychody PZ Cormay miały wartość 51,6 mln zł (+94% rok do roku), a wynik EBITDA skoczył o 194% rdr, do 7,6 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wzrosła z 43% do 57%, a zysk brutto na sprzedaży – o 156%, do 29,4 mln zł. Zysk operacyjny w IV kwartale 2013 roku był wyższy o 168% niż rok wcześniej i wyniósł 4 mln zł. Zysk netto (2,4 mln zł, +41% rdr) obciążony był kumulacją podatku od dochodów (2,5 mln zł wobec 0,6 mln zł przed rokiem). To w głównej mierze efekt braku śródrocznych zaliczek na podatek dochodowy we Włoszech (w 2012 r. Diesse poza Grupą PZ Cormay), w mniejszym stopniu analogicznej sytuacji w Szwajcarii (wzrost skali działalności Orphée).

Na rezultaty finansowe kolejnych kwartałów pozytywnie powinny wpłynąć działania optymalizacyjne, które Orphée może podejmować. W niektórych wypadkach duże korzyści finansowe przynoszą proste ruchy, których możliwość trzeba jednak zauważyć. Orphée widzi te możliwości.

- Diesse wchodziło na nowe rynki poprzez agentów, otrzymujących prowizję od sprzedaży. Dopóki sprzedaż była niska, taki system sprawdzał się. Wraz z rosnącą sprzedażą, poszczególne kierunki eksportu zaczęli obsługiwać menedżerowie ze spółki. A prowizje dla agentów w niezmienionej proporcji nadal płynęły. Zrezygnowanie z nich oznacza od tego roku już około 400 tys. euro oszczędności – wyjaśnił Tadeusz Tuora, Członek Rady Dyrektorów Orphée S.A.

 

Udana restrukturyzacja w Irlandii

Prowadzona w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku (po zakończeniu współpracy z M. O’Donnovanem – wcześniejszym zarządzającym) głęboka restrukturyzacja Innovation Enterprises dotyczyła zarówno zatrudnienia, jak i modelu biznesowego. Widoczne efekty przyszły już w IV kwartale, kiedy też spółka zaksięgowała zyski, praktycznie niwelujące stratę z poprzednich miesięcy 2013 roku.

- Rentowność zapewnia już sprzedaż na poziomie 250 tys. euro miesięcznie. Jednocześnie sprzedaż systematycznie rośnie i w marcu powinna przekroczyć 400 tys. euro – powiedział Prezes Tomasz Tuora.

Widoczny jest również wzrost efektywności – nastąpił mocny spadek niezrealizowanych zamówień (październik 2013 - 1,5 mln euro, marzec 2014 - 0,7 mln euro). Umowy z dostawcami zostały renegocjowane, w wyniku czego zamiast 100% przedpłat obecnie Innovation Enterprises (Audit Diagnostics) funkcjonuje na bazie kredytu kupieckiego na 30-45 dni.

 

Rosja i Ukraina

Wydarzenia na Krymie oraz napięcie w stosunkach na linii Unia Europejska – Rosja w naturalny sposób sprawiły, że uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące obecnej sytuacji i perspektyw sprzedaży Grupy PZ Cormay na terenie Rosji i Ukrainy.

- Udział sprzedaży na Ukrainie w skali grupy to poniżej 2 proc. Cała sprzedaż realizowana jest na przedpłaty – wyjaśnił Tomasz Tuora.

- Jeśli chodzi o Rosję, to sprzedaż idzie tam bardzo dobrze, a uzyskiwane marże są wysokie. Płatności od naszej lokalnej spółki otrzymujemy przed czasem, a ryzyko kursowe (osłabienie rubla) minimalizujemy poprzez zamianę rubli na euro – dodał.

Analitycy w kuluarach pozytywnie wypowiadali się o przygotowaniu Grupy PZ Cormay na ewentualne embargo Rosji w odpowiedzi na spodziewane sankcje UE (możliwości, jakie dają spółki w krajach spoza UE – Orphée w Szwajcarii, Kormej Diana na Białorusi).

 

Do pobrania:

Prezentacja z konferencji [link]

Raport okresowy za 4Q2013 [link]

tl_files/klienci/nowy/Cormay/18.03 Cormay (3).jpg

Wróć

Nasi klienci