Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Excellence

14.03.2018

Raport bieżący 1/2018

Zarząd Excellence S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 14 marca 2018 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania "Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock" dotyczącego opracowania dokumentów, które zostaną wykorzystane przy emisji akcji oraz pozwolą na wprowadzenie nowej emisji akcji na rynek GPW. Zarząd Emitenta planuje zmianę rynku notowań akcji z rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("rynek GPW"). Głównym celem projektu jest pozyskanie kapitału na wdrożenie innowacji. Zgodnie z projektem kwota dofinansowania wynosi 406.700,00 PLN, przy poziomie dofinansowania wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych. Projekt powinien zacząć się w dniu 01 lipca 2018 roku i zakończyć do 31 grudnia 2019 roku.

 

Wróć

Nasi klienci