Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Excellence

26.04.2018

Raport Bieżący nr 4/2018

Zarząd Excellence S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku powziął informację o rejestracji przez sąd podziału akcji Spółki, który nastąpił na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa z dnia 19 października 2017 roku w sprawie podziału akcji spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Dokonane zostało obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Excellence S.A. z 1,00 zł (jednego złotego 00/100) do 0,10 złotych (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Excellence S.A. składających się na kapitał zakładowy z 15.773.000 (piętnastu milionów siedmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy) akcji do 157.730.000 (stu pięćdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy) akcji.

 

Wróć

Nasi klienci