Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

07.02.2013

Na podstawie § 34 pkt 1 ppkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 6 lutego 2013 r. otrzymał uchwałę nr 148 2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w której przyjęto, że z dniem 11 lutego 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzone zostanie 1.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, pod warunkiem dokonania rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lutego 2013 r. i oznaczenia ich kodem PLGANT000014.

Wróć

Nasi klienci