Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

28.02.2013


Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku otrzymał oświadczenie Pana Macieja Jasińskiego o rezygnacji z dniem 26 lutego 2013 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych w podmiocie, który potencjalnie może prowadzić działalność konkurencyjną wobec GANT Development SA .

Wróć

Nasi klienci