Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

28.02.2013

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku otrzymał oświadczenie Pani Bogny Sikorskiej o rezygnacji z dniem 27 lutego 2013 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji są powody osobiste.

Wróć

Nasi klienci