Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

04.03.2013


Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 3 kwietnia 2013 roku, na godz.10.00, które odbędzie się w QUBUS HOTEL we Wrocławiu przy ulicy Św. Marii Magdaleny 2 w sali konferencyjnej (ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w załączniku).

[Dowiedz się więcej]

Wróć

Nasi klienci