Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

07.03.2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2013r. otrzymał oświadczenie Członka Zarządu Pana Mirosława Kadłubowskiego o rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 6 marca 2013 roku.

Wróć

Nasi klienci