Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Gant

07.03.2013

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Pana Grzegorza Antkowiaka do pełnienia funkcji Prokurenta. Udzielona Prokura ma charakter samoistny. Pan Grzegorz Antkowiak ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Politechniki w Kijowie. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu: zarządzania finansami, zarządzania projektem, rynku nieruchomości, a także prawa finansowego, gospodarczego i podatkowego. W 1992 roku założył spółkę GANT Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, której Prezesem był w latach 1992-1996. W 1996 założył spółkę GANT S.A., w której był prokurentem samoistnym a następnie Dyrektorem Generalnym. W ciągu kolejnych lat Pan Grzegorz był członkiem organów spółek kapitałowych, między innymi: Członkiem Rady Nadzorczej GANT DEVELOPMENT S.A., Kantoru Polskiego S.A., Pod Fortem Sp. z o.o., Pod Fortem 2 Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Spółki GANT 74 Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Projekt Robotnicza Sp. z o.o. Pan Antkowiak był Przewodniczącym Dolnośląskiego Stowarzyszenia Szachowego, a także Wiceprzewodniczącym Związku Polskich Szachistów.

Wróć

Nasi klienci